Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówOdpisy aktu stanu cywilnego? Wygodniej przez internet

Odpisy aktu stanu cywilnego? Wygodniej przez internet

Coraz więcej spraw urzędowych możemy załatwić przez internet. Jest tak m.in. z odpisami aktu stanu cywilnego. Już nie trzeba iść po nie do Urzędu Stanu Cywilnego – wniosek można złożyć elektronicznie.

W tej chwili 9 z 29 spraw leżących w kompetencjach USC w Krakowie da się załatwić w trybie elektronicznym. Wśród nich jest wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego – w ubiegłym roku na 66 511 takich spraw ogółem, 3 666 zostało załatwionych właśnie w ten sposób.

Aby móc tą drogą złożyć wniosek niezbędny jest profil zaufany. Jest to podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych. Pozwala on potwierdzić naszą tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod nas podszyć.

Odpis aktu stanu cywilnego może otrzymać osoba, której akt dotyczy, oraz: jej małżonek, inna osoba z bardzo bliskiej rodziny – na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun prawny, ale również osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu), sąd, prokurator, organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny, instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Jakie są rodzaje odpisów?

Mamy trzy rodzaje odpisów:

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu.

Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakich dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony — stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu

Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

Uwaga – wielojęzyczne odpisy skrócone mają wyłącznie postać papierową!

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej — dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność. Jeśli wniosek o odpis wpływa drogą elektroniczną – odpis jest wysyłany na skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

Pamiętaj, że odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicznego uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

Złożenie wniosku przez internet krok po kroku

 1. Wejdź na stronę obywatel.gov.pl
 2. Kliknij przycisk „Wyślij wniosek”.
 3. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Podpisz wniosek profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym (jeśli go masz).
 6. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile zapłacisz?

 • 0 zł – jeśli jest potrzebny do uzyskania: paszportu, świadczenia socjalnego, pomocy społecznej, ZUS, alimentów, przyznania opieki, kurateli, adopcji, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę,
 • 22 zł — za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł — za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

We wniosku można skorzystać z płatności online. Opłata za odpis aktu zostanie wtedy powiększona o koszt przelewu. Warto sprawdzić, czy urząd przyjmuje płatności online. Listę gmin, które korzystają z płatności online, można znaleźć tutaj.

Ile będziesz czekać?

 • od razu – jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego. Pracownik, któremu zostanie przydzielona sprawa przygotuje odpis w wybranej przez Ciebie formie (papierowej lub elektronicznej) i prześle drogą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP,

Akty sporządzane są w ogólnopolskim rejestrze stanu cywilnego od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek – jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w postaci papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek – jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w postaci papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. pixabay.com

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Zapisy do Przedszkol
7. Bieg Swoszowicki
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ