Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówPtasia grypa – zagrożenia nie ma, ale obowiązuje profilaktyka

Ptasia grypa – zagrożenia nie ma, ale obowiązuje profilaktyka

fot. telewizja Kraków

– Wirus jest nieszkodliwy dla człowieka, jednak musimy podjąć działania, które uniemożliwią ewentualne jego rozprzestrzenienie się – wyjaśnia Kazimierz Żak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie. Właśnie dlatego na placach targowych w obszarze zagrożonym będzie obowiązywał zakaz handlu jajami i drobiem. Na granicach stref pojawią się także tablice informacyjne.

Wirus H5N8, czyli tzw. ptasiej grypy, stwierdzono w stadzie kur w podkrakowskim Libertowie. Ognisko wirusa zostało zlikwidowane przez służby weterynaryjne.  Zgodnie z procedurami, w ramach działań prewencyjnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, rozporządzeniem wojewody wyznaczono dwie strefy – zagrożenia i zapowietrzenia. – W pierwszej kolejności nasze działania skoncentrowały się w ognisku choroby. W kolejnych dniach przenoszą się do strefy zagrożonej i zapowietrzonej – mówi Kazimierz Żak.

Co warto wiedzieć?

 • Wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla człowieka, ale – zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej – żeby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko należy unikać bezpośredniego kontaktu z ptactwem – nie dotykać ptaków; używać jednorazowych rękawiczek, by uniknąć kontaktu z ptasimi odchodami np. podczas mycia samochodu, czy okien; dokładnie myć naczynia, noże deski, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym; mięso drobiowe i jaja poddawać obróbce termicznej; powstrzymać się od jedzenia surowych jaj.
 • Na placach targowych w obu strefach obowiązuje zakaz handlu mięsem drobiowym i jajami. Nie kupujmy tych produktów ze stołów. Zaopatrujmy się w nie jedynie w sklepach i budkach, gdzie mamy gwarancję nadzoru sanitarnego.
 • Przepisy prawa nakładają na właścicieli ptactwa – np. kur, kaczek, gęsi, gołębi szczegółowe obowiązki związane z pojawieniem się wirusa ptasiej grypy. Poniżej znajdą Państwo dokładne informacje.
 1. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), uznaje się teren ograniczony:

 – od strony północnej: w Krakowie od skrzyżowania z ul. Skotnicką (drogą powiatową nr 2234 K) wzdłuż ulic: Doktora Józefa Babińskiego, Zawiłej (drogi powiatowej nr 2280 K), Borkowskej (drogi gminnej nr 602194 K), Fortecznej (drogi gminnej nr 602385 K), Kąpielowej (drogi powiatowej nr 2236 K) do rzeki Wilgi;

– od strony wschodniej: od ulicy Kąpielowej w Krakowie wzdłuż rzeki Wilgi do wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Lusina (gm. Mogilany) i dalej w kierunku południowym wzdłuż tej granicy do ulicy Kwiatowej (drogi gminnej nr 600690 K) w miejscowości Lusina. Następnie przez ok. 180 m wzdłuż tej ulicy i dalej wzdłuż drogi lokalnej biegnącej w kierunku południowym przez Zieliński Las do południowej granicy administracyjnej tej miejscowości;

–  od strony południowej: od drogi lokalnej biegnącej przez Zieliński Las wzdłuż południowej i południowo – zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Lusina, południowej granicy administracyjnej miejscowości Gaj (gm. Mogilany) i dalej wzdłuż potoku Rzepnik do południowej granicy administracyjnej miejscowości Brzyczyna (gm. Mogilany). Następnie wzdłuż tej granicy i dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej Skawiny (gm. Skawina) do ul. Stanisława Wyspiańskiego (drogi powiatowej nr 2172 K) w tej miejscowości;

–  od strony zachodniej: w Skawinie wzdłuż ulic: Stanisława Wyspiańskiego (drogi powiatowej nr 2172 K), Granicznej (drogi powiatowej nr 2174 K) do potoku Rzepnik i dalej wzdłuż tego potoku w kierunku północno – zachodnim do drogi krajowej nr 44. Wzdłuż drogi krajowej nr 44 w kierunku północno – wschodnim i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 2234 K (ul. Skotnickiej) do ul. Doktora Józefa Babińskiego w Krakowie.

W obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa.

W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

 • przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
 • organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;
 • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

ptasia grypa mapka

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren ograniczony:

–  od strony wschodniej: w Krakowie od rzeki Wisły wzdłuż linii kolejowej nr 91 w kierunku południowo – wschodnim, dalej wzdłuż linii kolejowej nr 109 do drogi krajowej nr 94. Następnie w kierunku zachodnim wzdłuż drogi krajowej nr 94 i dalej wzdłuż dróg powiatowych: nr 2045 K, nr 2044 K, nr 2035 K, nr 2028 K, nr 2027 K, nr 1944 K, nr 1947 K do potoku Sieprawka w miejscowości Siepraw (gm. Siepraw);

– od strony południowej: od drogi powiatowej nr 1947 K wzdłuż potoku Sieprawka i dalej wzdłuż rzeki Głogoczówki i rzeki Skawinki – do południowej granicy administracyjnej miejscowości Radziszów (gm. Skawina) w pobliżu ujścia rzeki Cedron. Następnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy miejscowości Radziszów;

– od strony zachodniej i północnej: wzdłuż zachodnich granic administracyjnych miejscowości: Radziszów, Jurczyce (gm. Skawina), Gołuchowice (gm. Skawina), południowej i zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Borek Szlachecki (gm. Skawina) do Wisły i dalej wzdłuż tej rzeki do linii kolejowej nr 91 w Krakowie.

W obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • przemieszczania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
 • organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;
 • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych o następującej treści: „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. telewizja.krakow.pl
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:

[email protected]

Redaktor Naczelny i Wydawca Swoszowickego Portalu Informacyjnego, Dziennikarz, Specjalista ds. komunikacji w Sweco Polska oraz mama małej, energicznej dziewczynki. Jest absolwentką Wydziału Filologi Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (spec. Komunikacja społeczna) oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (kier. Marketing w sieci). Przez blisko 10 lat współpracowała prasą lokalną m.in. z krakowskim miesięcznikiem "Wiadomości". Jednocześnie, jako freelancer, tworzyła treści na strony internetowe dla przedsiębiorców, obsługiwała ich strony internetowe oraz profile w sieciach społecznościowych. Obecnie od początku działalności prowadzi SPI oraz pracuje na etat w jednej z największych w Polsce i w Europie firm inżynieryjno-projektowych. Fascynują ją odmienne kultury, odkrywanie nowych smaków oraz fotografia.

Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.