Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówRusza nowy okres zasiłkowy. Sprawdź, gdzie złożyć wnioski

Rusza nowy okres zasiłkowy. Sprawdź, gdzie złożyć wnioski

Rusza nowy okres zasiłkowy. Sprawdź, gdzie złożyć wnioski

Od 1 sierpnia Urząd Miasta Krakowa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikami, jak wypełnić odpowiednie wnioski oraz jak ubiegać się o zasiłek rodzinny, a także z informacjami o rodzajach i wysokości świadczeń.

– Przewidujemy, że w szczytowym okresie pracy Wydziału Spraw Społecznych zaangażowanych w przyjmowanie wniosków będzie blisko stu pracowników – powiedział Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta. Wiceprezydent dodał, że od 1 kwietnia do 30 czerwca br. wypłacono świadczenia wychowawcze 500 plus na kwotę ponad 411 mln zł; zostało nimi objętych ponad 60 tys. dzieci.

 – Zachęcamy mieszkańców do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego za pośrednictwem bankowości elektronicznej z uwagi na łatwość i szybkość wypełnienia wniosku bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych – powiedział Jan Żądło, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.


Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów rozpatrywane będą szybciej, co spowoduje wcześniejszą wypłatę świadczeń.

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa:

 • ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00,
 • os. Zgody 2 w godz. 7.40 – 15.30,
 • ul. Wielicka 28 A w godz. 7.40 – 15.30

Wnioski można składać w okresie od 1 sierpnia do 31 października.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 (trwającym od 1 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.) wypłacono zasiłki rodzinne dla 9 583 rodzin, w których wychowuje się 17 047 dzieci. W okresie I półrocza 2017 r. na wypłatę zasiłków rodzinnych przeznaczono kwotę 16 598 933,44 zł.

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa:

 • ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00.

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać przez internet za pomocą portalu [email protected] prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 (trwającym od 1 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.) wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2698 rodzin (3 558 dzieci w tych rodzinach). W okresie I półrocza 2017 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę: 8 876 053,00 zł.  

Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+”, można pobrać i złożyć:

– w Urzędzie Miasta Krakowa:

 • ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00,
 • os. Zgody 2 w godz. 7.40 – 15.30,
 • ul. Wielicka 28 A w godz. 7.40 – 15.30,
 • al. Powstania Warszawskiego 10 w godz. od 7.40 do 15.30,
 • Plac Wszystkich Świętych 3-4 w godz. 7.40 do 15.30.

– w filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • Filia nr 4 os. Szkolne 34 w godz. 8.00 – 15.30,
 • Filia nr 5 ul. Praska 52 w godz. 8.00 – 15.30,
 • Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 w godz. 8.00 – 15.30.

– oraz:

 • CH „Bonarka” od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 do 18.00,
 • CH „Bronowice” od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 do 18.00.

Wnioski można składać w okresie od 1 sierpnia do 31 października.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można również złożyć przez internet za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS, za pomocą portalu [email protected] prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Urząd Miasta Krakowa zachęca wszystkich mieszkańców do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego za pośrednictwem bankowości elektronicznej z uwagi na łatwość i szybkość wypełnienia wniosku bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych.

Celem ubiegania się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej rodziny. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego i w takim przypadku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. Gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba dołączać tych informacji. W przypadku gdy w indywidualnych sprawach konieczne będzie dostarczenie dodatkowych zaświadczeń lub oświadczeń, wnioskodawca zostanie o tej konieczności poinformowany.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę świadczenia wychowawczego oraz formularze wniosków są dostępne na stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl.

 

Według stanu na 30 czerwca br. świadczenia wychowawcze wypłacane są dla 49 163 mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Na realizację zadania w 2017 r. zabezpieczono 295 509 752 zł.

Zobacz więcej:

Źródło: Magiczny Kraków
fot. pixabay.com

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Gorące dni w Krakow
Łąka kwietna w obi
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ