Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówRusza rekrutacja do krakowskich przedszkoli

Rusza rekrutacja do krakowskich przedszkoli

Już 1 marca rozpocznie się rekrutacja do krakowskich samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Z kolei rodzice, którzy chcą, aby ich pociechy kontynuowały edukację w tej samej placówce, muszą do 26 lutego złożyć stosowną deklarację.

W Krakowie od 1 do 31 marca rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych (w tym tzw. zerówek).

Przypominamy, że w marcowej rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Nie uczestniczą w niej dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w tym samym miejscu – ich rodzice składają jedynie deklarację kontynuacji, którą należy złożyć w przedszkolu od 18 do 26 lutego.

Tak jak w poprzednim roku, zapisy odbywają się za pomocą elektronicznego serwisu rekrutacyjnego Formico.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

  • 1–31 marca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (do 1 kwietnia komisje rekrutacyjne weryfikują wnioski)
  • 23 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 26 kwietnia – 7 maja – potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia; brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca
  • 10 maja – ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Oferta przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne dostępna będzie w serwisie rekrutacyjnym Formico.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Dobrzy sąsiedzi - n
Deklaracje „potwie
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ