Wybory prezydenta RP w Krakowie

W niedzielę, 28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00.

Głosowanie korespondencyjne

Żeby skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego, trzeba zgłosić taką chęć najpóźniej 12 dni przed głosowaniem w Urzędzie Miasta Krakowa np. wrzucając wniosek do urn podawczych. Można to zrobić ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi zapewnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Najpóźniej do drugiego dnia przed dniem wyborów chęć głosowania korespondencyjnego mogą zgłaszać osoby w kwarantannie lub izolacji.

Następnie, do dziesiątego dnia przed wyborami, koperty zwrotne dostarcza Poczta Polska, po tym terminie urząd miasta.

Szczegółowe informacje na temat głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika dostępne są na stronie bip.krakow.pl

Głosowanie w lokalach wyborczych

W niedzielę, 28 czerwca odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urząd miasta do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych. 

W Krakowie w ramach poprzedniego terminu wyborów utworzono 272 komisje z 450. Oznacza to, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni niezbędne będzie powołanie ok. 70 osób aby w minimalnych składach (aktualny przepis mówi o 3-osobowych składach) utworzyć wszystkie obwodowe komisje wyborcze.

Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi być równocześnie obecnych co najmniej trzech członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca, a w przypadku komisji powołanej w składzie trzech osób – co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.

Dopisanie do spisu i rejestru wyborców

Aktualne spisy wyborców 27 czerwca będą przekazywane obwodowym komisjom wyborczym. 4 czerwca do godziny 10.00  otrzymaliśmy: 263 wnioski o dopisanie do spisu wyborców oraz 44 wnioski o dopisanie do rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo sanitarne

Stan epidemii oraz nieokreślone jeszcze zasady bezpieczeństwa sanitarnego związane z ich funkcjonowaniem oraz obsługą wyborców stwarzają ryzyko, że kierujący instytucjami i placówkami, w których zlokalizowane mają być okręgowe komisje wyborcze mogą mieć wątpliwości dotyczące możliwości udostępnienia lokali i budynków. Ryzyko to dotyczy zwłaszcza podmiotów gdzie mają funkcjonować tzw. obwody odrębne (m.in. szpitale), bowiem zgodnie z § 4 Kodeksu wyborczego – Komisarz wyborczy tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Ryzyko takie dotyczy również lokali tworzonych w budynkach komercyjnych, decyzja jest uzależniona wówczas od dobrej woli zarządzającego.

Projektowane przepisy rozporządzenia ministerialnego w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wyborców i członków komisji w lokalu wyborczym mówią przede wszystkim: o środkach ochrony osobistej (maseczki, przyłbice i rękawiczki) oraz płynie dezynfekującym, o fizycznej barierze pomiędzy wyborcą i członkiem komisji (np. plastikowa osłona), odległościach 1,5 m pomiędzy osobami oraz ilości osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu (1 osoba na 15 m²). Ważne jest także systematyczne wietrzenie i sprawdzanie stanu lokali.

Więcej informacji na temat wyborów prezydenta RP w Krakowie można znaleźć na stronie bip.krakow.pl

Źródło: KrakówPL
fot. Anna Duda / Magiczny Kraków

Otwieramy ponownie M
Tajemniczy park rzec
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.