Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówDarmowa pomoc prawna dla mieszkańców w 2019 roku

Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców w 2019 roku

W przyszłym roku system nieodpłatnej pomocy prawnej w Krakowie zorganizowany będzie podobnie jak obecnie – mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 31 punktów rozlokowanych na terenie miasta. Obsługę 15 z nich zapewnią adwokaci i radcy prawni zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej i Okręgowej Izbie Radców Prawnych – w piątek, 2 listopada Gmina Miejska Kraków podpisała w tej sprawie porozumienie.

W piątek, 2 listopada w magistracie prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych Marcin Sala-Szczypiński i wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Piotr Ochwat – podpisali dokument, na mocy którego adwokaci i radcy prawni zrzeszeni w tych instytucjach zapewnią darmowe poradnictwo prawne w 15 punktach. Pozostałych 16 punktów poprowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert. Konkurs został już ogłoszony – termin składania ofert upływa 21 listopada o godz. 12.00.

Z darmowego poradnictwa prawnego – tak jak w tym roku – będą mogli skorzystać mieszkańcy, którym status materialny lub sytuacja życiowa uniemożliwiają wykupienie usług prawniczych na wolnym rynku. Krąg osób uprawnionych do takiej pomocy określił ustawodawca. Należą do nich:

  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • młodzież do 26. roku życia,
  • seniorzy, którzy ukończyli 65 lat,
  • kombatanci i weterani,
  • osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny,
  • każdy zagrożony lub poszkodowany: katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową,
  • kobiety w ciąży – na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

W punktach radcowsko-adwokackich nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową porad mogą również udzielać doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Darmowa pomoc prawna świadczona jest w szerokim zakresie. Obejmuje: prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społeczne, sprawy karne, administracyjne, cywilne i rodzinne, prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze (dotyczy kobiet w ciąży). Należy jednak pamiętać, że pomoc ta ma charakter konsultacyjny i polega m.in. na informowaniu mieszkańców o stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach, które z niego wynikają, a także wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego. Mieszkaniec może również poprosić prawnika o pomoc w sporządzeniu różnego rodzaju pism – m.in. projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a także projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne. Pomoc nie obejmuje natomiast sporządzania pism procesowych.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Wiesław Majka / krakow.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Kraków dla Rodziny
100 proc. dofinansow
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.