Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny Kraków100 proc. dofinansowania na wymianę pieców dla najuboższych

100 proc. dofinansowania na wymianę pieców dla najuboższych

Miasto Kraków oferuje dla osób w trudnej sytuacji materialnej specjalny program osłonowy, który pozwala na otrzymanie 100 proc. poniesionych kosztów na wymianę nieekologicznego ogrzewania. Pozwala on na całkowite sfinansowanie wymiany pieca węglowego i zastąpienie go miejskim ogrzewaniem lub piecami na gaz lub prąd.

Osoby, który wymieniły już węglowe piece a są w trudnej sytuacji materialnej, mogą także starać się o dopłatę do rachunków, wynikającą z wymiany ogrzewania na system proekologiczny.

Obecny sezon grzewczy jest ostatnim sezonem, w którym można używać do ogrzewania węgla i drewna! 1 września 2019 r. na terenie Krakowa zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania paliw stałych – przypomną o tym ankieterzy, którzy na przełomie listopada i grudnia po raz kolejny odwiedzą mieszkańców Krakowa. Zostało więc już tylko nieco ponad 10 miesięcy, by dokonać wymiany ogrzewania na proekologiczne.  

Ankieterzy odwiedzą mieszkańców

Kolejna edycja akcji informacyjno-edukacyjnej Urzędu Miasta Krakowa „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa” jest skierowana do mieszkańców posiadających czynne paleniska węglowe, która ma na celu zachęcić do skorzystania z dotacji na wyminę pieca. Zgodnie z uchwałą antysmogową od 1 września 2019 roku na terenie Krakowa zacznie obowiązywać całkowity zakaz stosowania paliw stałych, jako źródeł ogrzewania nieruchomości.

Ankieterzy, wyposażeni w specjalne identyfikatory, w czasie wizyty udzielą informacji i przekazują materiały promocyjne na temat:

  • Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), w ramach którego mieszkańcy mogą otrzymać dotację w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych na wymianę czynnego paleniska węglowego;
  • Programu Osłonowego Pomocy Społecznej (POPS), który wspiera mieszkańców o niższych dochodach i pozwala na otrzymanie nawet 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na wymianę ogrzewania;
  • Lokalnego Programu Osłonowego (LPO), dzięki któremu można ubiegać się o dopłatę do rachunków, wynikającą z wymiany ogrzewania na system proekologiczny;
  • Obowiązujących uchwałach antysmogowych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dotacji mogą zgłosić się do jednego z trzech punktów informacyjno-doradczych, w których doradcy energetyczni pomogą w wypełnieniu wniosku i weryfikacji dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotację:

  • al. Powstania Warszawskiego 10, punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-18.00
  • os. Zgody 2, punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30
  • ul. Wielickiej 28a, punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30

Nie odkładaj decyzji na ostatnią chwilę! Jeśli chcesz zdążyć przed 1 września 2019 roku, pamiętaj, że na kilka miesięcy przed wejściem w życie zakazu, firmy dokonujące wymian systemu ogrzewania nie będą w stanie obsłużyć wszystkich zainteresowanych osób, a magazyny mogą nie dysponować potrzebnymi materiałami.

Nie czekaj, złóż wniosek o dofinansowanie, zachęć również sąsiadów, którzy posiadają paleniska podlegające likwidacji i włączcie się razem w walkę o czyste powietrze dla Krakowa!

Program Osłonowy Pomocy Społecznej – zasady

Świadczenie przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, które nie dokonały jeszcze trwałej zmiany systemu ogrzewania. Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 1402 zł netto (200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej), a w przypadku rodziny nie przekracza 1056 zł netto na osobę (200% kryterium dochodowego rodziny).

W przypadku osób, które spełniają warunki skorzystania z dotacji w ramach PONE, pomoc ta ma funkcję uzupełniającą (a zatem polega na przyznaniu świadczenia w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych, gdyż w 2018 r. w ramach PONE można uzyskać dotację w wysokości do 60%  tych kosztów).  W uzasadnionych przypadkach, z tej formy pomocy mogą skorzystać także osoby, które złożyły wniosek w ramach PONE ale nie otrzymały dotacji (wówczas w oparciu o przyczyny odmowy uwzględnienia takiego wniosku, analizowana będzie zasadność przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów inwestycji) – wówczas przyznawana jest pomocy do 100% kosztów kwalifikowanych.

Celem tej formy pomocy jest wsparcie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków znajdujących się w trudnej sytuacji w pokryciu kosztów przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania, których nie są oni w stanie ponieść we własnym zakresie bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, w szczególności mając na uwadze konieczność ich poniesienia w świetle przepisów uchwały NR XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Pomoc jest przyznawana w formie zasiłku celowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w oparciu o przepisy uchwały NR XCVIII/2556/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny, z uwzględnieniem treści uchwały NR XCVIII/2555/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla osób, które przeprowadzają trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny.

Zobacz także

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Urząd Miasta Krakowa

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Darmowa pomoc prawna
Święto niepodległ
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.