Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówKrakowskie przedszkola, poradnie oraz MDK-i ponownie otwarte

Krakowskie przedszkola, poradnie oraz MDK-i ponownie otwarte

W Krakowie aż 126 samorządowych przedszkoli i 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostało otwartych dla dzieci w poniedziałek, 18 maja. Z możliwości wysłania do nich swoich dzieci skorzystało jednak niewielu rodziców – w zajęciach przedszkolnych brało udział dzisiaj zaledwie 1 238 dzieci, czyli niewiele ponad 7 proc. Na przyjęcie dzieci i młodzieży są gotowe także wszystkie młodzieżowe domy kultury oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

PRZEDSZKOLA
 • W minionym tygodniu w Krakowie były otwarte dwie samorządowe placówki przedszkolne: oddział przedszkolny przy ul. Litewskiej 34 oraz przedszkole przy ul. Urzędniczej 65, do których w ostatnich dniach uczęszczało kilkoro dzieci. Gotowość otwarcia w dniach 11-15 maja deklarowało także siedem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jednak rodzice nie byli zainteresowani wysłaniem do nich swoich pociech.
 • W ostatnich dniach udało się dyrektorom przedszkoli dostosować placówki do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu poprzez opracowanie odpowiednich procedur na podstawie zaleceń przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Dlatego w poniedziałek, 18 maja, otwarte zostały niemal wszystkie samorządowe przedszkola i oddziały przedszkolne w Krakowie, w tym także osiem przedszkoli specjalnych i dwa oddziały przedszkolne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
 • W sumie do samorządowych przedszkoli w Krakowie uczęszcza 17 216 dzieci. Z dotychczasowych deklaracji rodziców wynikało, że około 12 proc. rodziców chce skierować swoje dzieci do przedszkoli, gdy zostaną one otwarte. Jednak 18 maja zaledwie 1 238 dzieci (niewiele ponad 7 proc.) uczestniczyło w zajęciach przedszkolnych.
 • Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 18 maja przedstawiała się następująco:

– 3 przedszkola  30-32 dzieci,
– 5 przedszkoli  29-20 dzieci,
– 49 przedszkoli  19-10 dzieci,
– 68 przedszkoli  1-9 dzieci,
– 11 przedszkoli – 0 dzieci, 
– 8 przedszkoli specjalnych – w sumie 11 dzieci.

 • Zajęcia są zawieszone w zaledwie sześciu przedszkolach oraz w dwóch oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ich otwarcie uniemożliwiają m.in. trwające remonty czy też trudne warunki lokalowe. Zajęcia są jednak w nich prowadzone zdalnie.
SZKOŁY
 • Dyrektorzy szkół podstawowych przygotowują się do przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych od 25 maja.
 • W zależności od sytuacji w danej szkole, dyrektorzy podejmą decyzję, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dlatego 14 maja Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa skierował do dyrektorów szkół pytania dotyczące stanu przygotowań do otwarcia szkół oraz liczby rodziców zainteresowanych posłaniem dzieci na zajęcia opiekuńcze. Szczegółowe dane na ten temat będą znane w pierwszej połowie przyszłego tygodnia.
MŁODZIEŻOWE DOMY KULTURY
 • Od 18 maja wznowiona zostaje także działalność młodzieżowych domów kultury. Ich pracownicy będą prowadzić zajęcia pozaszkolne w zależności od zainteresowania rodziców, z wykluczeniem zajęć, których uczestnicy są narażeni na bezpośredni kontakt (np. sztuki walki czy samoobrona). Zajęcia będą prowadzone także w formie zdalnej.
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
 • Już teraz działają wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą działalność zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej – m.in. w formie telefonów wsparcia, z których mogą korzystać mieszkańcy Krakowa.
BEZPIECZEŃSTWO
 • W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, w dniach 11-12 maja jednostkom edukacyjnym z całego Krakowa przekazano łącznie 3620 5-litrowych pojemników z płynem do dezynfekcji pozyskanym przez Miasto Kraków z Agencji Rezerw Materiałowych. Samorządowym jednostkom edukacyjnym przekazano 2487 szt., natomiast niesamorządowym – 1133 szt.
 • Oprócz przygotowywania się pracowników przedszkoli, szkół i placówek do bezpiecznego przyjęcia dzieci, o kilku zasadach powinni pamiętać także rodzice i opiekunowie:
 1. Nie ukrywaj informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, a jeśli czuje się nie najlepiej – niech pozostanie w domu. Nie przyprowadzaj dziecka do przedszkola także wtedy, jeśli w Waszym domu obowiązuje kwarantanna.
 2. Zapewnij maseczkę ochronną, jeśli Twoje dziecko ma powyżej 4 lat. Przypomnij, w jaki sposób prawidłowo ją nosić.
 3. Przypomnij także o podstawowych zasadach higieny – częstym myciu rąk, niedotykaniu oczu ust i nosa, nie podawaniu ręki koleżankom i kolegom, a także zasłanianiu twarzy łokciem podczas kichania i kaszlu.
 4. Każde dziecko ma swoją ukochaną zabawkę, którą chciałoby zabrać do przedszkola. Wytłumacz, dlaczego tym razem nie powinno tego robić, a pluszak lub samochodzik powinien pozostać w domu.
DODATKOWE INFORMACJE
 • Dodatkowe informacje na temat harmonogramu wprowadzanych zmian można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Ponadto, informacje dotyczące funkcjonowania krakowskich przedszkoli, szkół i placówek będą publikowane na bieżąco w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa. Prosimy równocześnie o śledzenie informacji na stronach internetowych konkretnych jednostek edukacyjnych oraz kontakt z dyrektorami w tym zakresie.

Źródło: Magiczny Kraków
Fot. 
Portal Edukacyjny

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
WENC Jubiler
OGŁOSZENIE - zbiera
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ