Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówMPO zbiera bożonarodzeniowe choinki

MPO zbiera bożonarodzeniowe choinki

MPO zbiera bożonarodzeniowe choinki

Od 9 stycznia ruszy zbiórka naturalnych choinek. Udział w programie jest bezpłatny. Akcja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania potrwa do 17 lutego.

Odbiór choinek

Choinki będą odbierane na podstawie harmonogramu, który wskazuje konkretny dzień odbioru dla każdej dzielnicy. Drzewko należy wystawić przed posesję (w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu) do godziny 7.00 rano. W przypadku zabudowy wielorodzinnej choinkę należy pozostawić przed altaną lub w innym wyznaczonym przez administrację miejscu.

Harmonogram odbioru znajduje się na stronie internetowej mpo.krakow.pl.

Odbiór odpadów zielonych

Od 6 marca do 1 grudnia będzie kontynuowany program odbioru odpadów zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, ścięte zielone części roślin). Udział w programie nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

Termin rozpoczęcia programu odbioru odpadów zielonych może ulec zmianie, w zależności od tego, kiedy rozpocznie się okres wegetacyjny roślin. Informacja o dacie rozpoczęcia zostanie podana z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej mpo.krakow.pl.

W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godziny 7.00 rano. Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe (dostosowane kolorystyką do obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Krakowie). Do worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów, w tym ziemi.

Worki na odpady zielone można odbierać w dni robocze w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO przy ul. Nowohuckiej 1 (w dyspozytorni w godzinach 7.00–15.00).

Specjalnie oznaczone worki na odpady porażone są wydawane wyłącznie w dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Nowohuckiej 1, a ich odbiór będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nie należy przechowywać odpadów zielonych w workach przez zbyt długi czas, a także nie należy ich wystawiać na działanie promieni słonecznych. Gromadzenie odpadów zielonych powinno być dostosowane do harmonogramów odbioru.

Harmonogram odbioru odpadów zielonych jest dostępy na stronie internetowej mpo.krakow.pl.

Źródło: KrakówPL
fot. MPO Sp. z o.o. w Krakowie

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Aktywna zima w Krako
12 stycznia ruszają
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ