Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówProgram BIS – spotkanie z Mieszkańcami Dzielnicy X

Program BIS – spotkanie z Mieszkańcami Dzielnicy X

Andrzej Kulig – zastępca prezydenta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa SA oraz Rada i Zarząd Dzielnicy X Swoszowice zapraszają mieszkańców na spotkanie dotyczące Programu Budowy Infrastruktury Sanitarnej BIS, które odbędzie się 24 maja o godz. 17.00 w Klubie Sportowym „Wróblowianka” przy ul. Wróblowickiej 58.

Andrzej Kulig – zastępca prezydenta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa SA oraz Rada i Zarząd Dzielnicy X Swoszowice zapraszają mieszkańców na spotkanie dotyczące Programu Budowy Infrastruktury Sanitarnej BIS, które odbędzie się 24 maja o godz. 17.00 w Klubie Sportowym „Wróblowianka” przy ul. Wróblowickiej 58.

Program Inwestycyjny Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS) powstał z myślą o mieszkańcach, jest głównym elementem polityki inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa, który został przyjęty przez Radę Miasta Krakowa 7 lutego 2018 roku.

Spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic Krakowa jest mają pomóc w identyfikacji aktualnych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dostępności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

W latach 2018-2022 Wodociągi Miasta Krakowa w ramach Programu BIS w Dzielnicy X Swoszowice zrealizowały zadania inwestycyjne na łączną kwotę 28 milionów zł. Powstało:

  • 2 805 mb nowej sieci wodociągowej
  • 12 532 mb nowej sieci kanalizacyjnej.

W latach 2018-2022 w ramach Programu BIS Wodociągi Miasta Krakowa zrealizowały w sumie 315 zadań inwestycyjnych, w wyniku których powstało 90 km nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przy łącznych nakładach finansowych 184 mln zł.

Cele Programu BIS:

  • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, skutkujące likwidacją szamb
  • eliminacja źródeł zanieczyszczania wód gruntowych
  • minimalizacja obciążeń finansowych mieszkańców związanych z gromadzeniem i utylizacją nieczystości ciekłych
  • osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez podłączenie możliwie największej liczby nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
  • poprawa spójności społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, w szczególności na peryferyjnych obszarach Gminy Miejskiej Kraków w zakresie dostępu do infrastruktury sanitarnej.
Wiadukt w ciągu ul.
Krakowski Bieg Swosz
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.