Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówWycinka w lasach tylko na podstawie pozwolenia

Wycinka w lasach tylko na podstawie pozwolenia

Wycinka w lasach tylko na podstawie pozwolenia

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia mieszkańców, pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz strażnicy miejscy nieprzerwanie przeprowadzają kontrole miejsc, gdzie wycinane są drzewa. Choć w większości przypadków okazuje się, że wycinki są prowadzone zgodnie z przepisami z 1 stycznia, to w ostatnich dniach wykryto kilka nielegalnych wycinek, m.in. przy ul. Bytomskiej, ul. Mokrej, ul. Widłakowej i ul. Geologów.

Dwie pierwsze wycinki miały miejsce na terenach gminnych, z tego powodu sprawy na policję natychmiast zgłosili odpowiednio ZZM i ZIKiT. W okolicach ulic Widłakowej i Geologów wycięto lasy – o powierzchni 0,08 ha i kilku arów (przy ul. Geologów las był w trakcie wycinki). W związku z tymi wydarzeniami, zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się ze stanowiskiem ZZM, które wyjaśnia, kiedy wycinka w lasach jest dopuszczalna, a kiedy to ewidentne łamanie przepisów prawa:

W związku ze stwierdzonymi w ostatnich dniach przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nielegalnymi wycinkami drzew w lasach prywatnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i nadzorowanych przez ZZM, informujemy, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku, znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich  działce, nie dotyczą drzew w lasach.

Zasady wyrębu drzew z terenów leśnych regulują przepisy ustawy o lasach, a  nie przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Wszelkie zabiegi w lasach prywatnych muszą być prowadzone zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, którą od 1 stycznia 2017 r. dla lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków wydaje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Zgodnie z Art. 158. § 1. Kodeksu Wykroczeń, właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.

Dodatkowo ZZM informuje, że w najbliższych dniach przystępuje do opracowania projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Życzenia z okazji D
Petycja mieszkańcó
Oceń Ten Artykuł:

ZOSTAW KOMENTARZ