Zmiana granic w dzielnicach VIII, IX, X

Zapraszamy mieszkańców dzielnic: VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz X Swoszowice do udziału w otwartych spotkaniach w celu wyrażenia opinii, dotyczących zasadności i prawidłowości przebiegu granic dzielnicy. Podjęcie przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki, Radę Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki oraz Radę Dzielnicy X Swoszowice uchwał w sprawie zmian granic określonych w załącznikach do statutów ww. dzielnic oraz wnioski poparte podpisami mieszkańców w tych kwestiach, wymagają podjęcia prac nad opracowaniem ekspertyzy naukowej, dotyczącej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych miasta Krakowa.

Jednym z istotnych elementów opracowania będą wnioski ze spotkań przeprowadzonych z mieszkańcami. Wnioski ze spotkań wraz z wynikami innych badań oraz analiz pozwolą ekspertom zewnętrznym na dokonanie całościowej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych. Otwarte spotkania odbędą się:

dla mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki:

 • 14 września 2017 r. (czwartek) godz. 17.00,
  siedziba Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52
 • 28 września 2017 r. (czwartek) godz. 17.00,
  siedziba Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52

dla mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki:

 • 11 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 17.00,
  siedziba Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, ul. Żywiecka 13
 • 29 września 2017 r. (piątek) godz. 17.00,
  siedziba Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, ul. Żywiecka 13

dla mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice:

 • 13 września 2017 r. (środa) godz. 17.00,
  siedziba Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5
 • 26 września 2017 r. (wtorek) godz. 17.00,
  siedziba Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

Źródło: biuletyn informacyjny Rady Miasta Krakowa

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Dobry początek sezo
Trampkarze - dwie wy
Oceń Ten Artykuł:
1KOMENTARZ
 • Dominik Kościelny / 14 września 2017

  Jesteśmy po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym zmian granic naszej dzielnicy X Swoszowice. Konsultacje są prowadzone na zlecenie UMK przez naukowców UJ. Bezpośrednią przyczyną zlecenia konsultacji było zebranie i złożenie ok. 3000 podpisów mieszkańców dzielnicy za odłączeniem Klin, a pośrednim różne uchwały w tej sprawie wydane przez Rady Dzielnic VIII, IX i X. Kuriozalne były uchwały RD X Swoszowice- w jednej z nich postulowano liwkidację dzielnicy przez jej rozparcelowanie na rzecz sąsiadów a w drugiej sprzeciwiano się podziałowi. Na dzisiejsze spotkanie przyszło wielu mieszkańców i niemal wszyscy radni. 90% głosów mieszkańców zgodnie optowało za oddzieleniem Klin mając na względzie historię i tradycję ale także współczesne nierówne traktowanie poszczególnych osiedli. Odwrotnie ukłądały się głosy radnych z których tylko radni Dominik Galas, Artur Markiewicz i Józef Jałocha byli za odłączeniem. Ku zdziwieniu obecnych stronę Klin trzymało kilku radnych z naszych osiedli. P. Jończyk, p. Szarek, p. Bania i p. Szewczyk zdecydowanie chcą aby było tak jak jest. To co cieszy, to fakt że wielu mieszkańców naszych osiedli przyszło na to ważne spotkanie- to pokazuje że jesteśmy dojrzałą wspólnotą. Mieszańcy Klin nie są ze sobą związani więc nie za bardzo interesują ich również sprawy społeczne. Kolejne spotkanie już wkrótce- musimy się zmobilizować! I jeszcze jedna sprawa. Przewodniczący Rady Dzielnicy opuścił spotkanie po ok. 45 minutach. Można więc domniemywać, że kompletnie nie zależy mu na przyszłości dzielnicy i na głosach mieszkańców. Prawdopodobnie spieszył się na transmisję meczu piłkarskiego (wiadomo środa). Potraktował radnych, mieszkańców i naukowców z komisju UJ z „szacunkiem” do jakiego z jego strony jesteśmy w naszych osiedlach przyzwyczajeni.

ZOSTAW KOMENTARZ