Strona głównaAktualnościOgólneKonsultacje społeczne Planu Rozwoju Uzdrowiska Swoszowice

Konsultacje społeczne Planu Rozwoju Uzdrowiska Swoszowice

osiedle Uzdrowisko Swoszowice /fot. Bartłomiej Cichoń

Jak informuje Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider: „Plan Rozwoju Uzdrowiska Swoszowice jest niezbędnym dokumentem w celu aplikowania o środki unijne na tego typu projekty. Pierwsza uchwała w sprawie takiego planu była przyjęta w 2013 roku. Obecna umożliwi ewentualne aplikowanie o środki na obecny okres programowania”.

Z kim przeprowadzono konsultacje?

Plan rozwoju dla osiedla Uzdrowisko Swoszowice / fot. Elżbieta Ćwik

Uzdrowisko Kraków Swoszowice / fot. Elżbieta Ćwik

Przypomnijmy, że projekt planu był konsultowany jedynie z podmiotami świadczącymi usługi z zakresu uzdrowiskowego na terenie osiedla Uzdrowisko Swoszowice. Pozytywną opinię dotyczącą Planu wyrazili m.in.: Uzdrowisko Kraków Swoszowice sp. z o.o., Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Małopolskiego, Konsultant Wojewódzki ds. Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Przewodniczący ds. Uzdrowisk Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, WLKS Krakus Swoszowice, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

Konsultacje z mieszkańcami tylko do 17 kwietnia!

Konsultacje były przeprowadzane przez podmiot opracowujący niniejsze opracowanie ale ze względu na to, że zostały przeprowadzone nie do końca właściwie – teraz właśnie są podejmowane.

Planowane są dwa sposoby konsultacji:

Po pierwsze – konsultacje prowadzone są przez radnych, którzy podjęli się tego w ramach działań Dzielnicy X . Na stronie Rady Dzielnicy jest podany link do tekstu projektu Planu Rozwoju dla osiedla Uzdrowisko Swoszowice oraz informacja o możliwości przesyłania uwag do Planu.

Drugim sposobem jest bezpośrednie zgłaszanie uwag do Przewodniczącego Rady Miasta na maila boguslaw.kosmider@rmk.krakow.pl. – „Otrzymuję już uwagi i propozycje, ale zwracam uwagę, że sprawa dotyczy granic uzdrowiska i zadań uzdrowiska, więc nie wszystkie propozycje mogą zostać uwzględnione”.

Uwagi należy przesyłać do 17 kwietnia 2016 roku. Jest to termin ostateczny, aby można było złożyć ewentualne poprawki.

Inwestycje, które mogą być sfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Jak podkreśla Bogusław Kośmider: – „Łącznie nakłady ogólnopubliczne wyniosą ok. 177 mln zł. Do tego należy dodać kolejne inwestycje publiczne, realizowane w obiektach nie samorządowych. Te zadania to ok. 15,2 mln zł. Łącznie zadania publiczne, możliwe do sfinansowania są na kwotę 192,2 mln zł.

Planowane zadania

 • Przebudowa dróg (ul. Myślenicka, ul. Krzyżańskiego, ul. Poronińska, ul. Starowiejska i ul. Pytlasińskiego) – łącznie ok. 57,5 mln zł.

 • Wymiana źródeł ciepła negatywnie wpływających na jakość powietrza na przyjazne dla środowiska w obrębie Osiedla Uzdrowisko Swoszowice – łącznie ok. 40 mln zł.

 • Budowa brakującej sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę ludności w całym obszarze stref A, B i C (w tym budowa wodociągu w ul. Lusińskiej dla ochrony przeciwpożarowej obiektów uzdrowiskowych) – łącznie 11,3 mln zł.

 • Objęcie całego obszaru Uzdrowiska systemem kanalizacji sanitarnej dla ochrony wód podziemnych (w tym kanalizacja o podwyższonym standardzie) – łącznie ok. 26 mln zł.

 • Rozbudowa ścieżek rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego – łącznie ok. 4 mln zł.

 • Rozbudowa kanalizacji opadowej na terenach o dużym wskaźniku zabudowy, gdzie zagospodarowanie i retencjonowanie czystych wód opadowych nie będzie wystarczające oraz w przypadku wód opadowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych traktowanych jako ścieki opadowe – łącznie 37,2 mln zł.

 • Przydrożne zadrzewienia i zalesienia na terenie górniczym „Swoszowice” – ok. 1 mln zł.

 • Modernizacja Zespołu Obiektów Sportowych WLKS „Krakus” przy ul. Moszyńskiego 9 za 5,2 mln zł.

 • Budowa nowej hali do jazdy konnej przy ul. Kąpielowej za ok. 10 mln zł.

Projekty działań bezpośrednio związanych z Uzdrowiskiem 

 • Rewitalizacja Parku Zdrojowego.

 • Modernizacja ujęcia „Źródło Napoleon”.

 • Rozbudowa Głównego Domu Zdrojowego.

 • Budowa nowego budynku pensjonatu wraz z nowym placem zdrojowym.

 • Budowa obiektu basenowego.

 • Przebudowa i rozbudowa zespołu willi „Szwajcarka”.

 • Przebudowa i rozbudowa Restauracji Parkowej.

 • Budowa obiektu sanatoryjnego.

„Trzeba jednak jednoznacznie stwierdzić, że zapisanie w niniejszym planie zadań nie gwarantuje ich sfinansowania, stanowi jedynie możliwość starania się o stosowne środki. Trzeba też stwierdzić, że ewentualne dopisywanie nowych zadań, możliwe, acz ograniczone zakresem i definicją zadań możliwych do sfinansowania z tego typu środków, nie tylko nie gwarantuje ich sfinansowania, ale wręcz może osłabić możliwości dla już wpisanych i zgodnie z definicją określonych zadań” – podsumowuje Bogusław Kośmider.

Wiosna w parku uzdro
Czwartkowy trening b

[email protected]

Redaktor Naczelny i Wydawca Swoszowickego Portalu Informacyjnego, Dziennikarz, Specjalista ds. komunikacji w Sweco Polska oraz mama małej, energicznej dziewczynki. Jest absolwentką Wydziału Filologi Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (spec. Komunikacja społeczna) oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (kier. Marketing w sieci). Przez blisko 10 lat współpracowała prasą lokalną m.in. z krakowskim miesięcznikiem "Wiadomości". Jednocześnie, jako freelancer, tworzyła treści na strony internetowe dla przedsiębiorców, obsługiwała ich strony internetowe oraz profile w sieciach społecznościowych. Obecnie od początku działalności prowadzi SPI oraz pracuje na etat w jednej z największych w Polsce i w Europie firm inżynieryjno-projektowych. Fascynują ją odmienne kultury, odkrywanie nowych smaków oraz fotografia.

Oceń Ten Artykuł:
1KOMENTARZ

ZOSTAW KOMENTARZ