Wydział Gospodarki Komunalnej UMK przesyłał skorygowane opracowanie Aktualizacji dokumentu pn. „Program tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice” z prośbą o opinię. Opinię prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres:

Czytaj Więcej