Strona głównaAktualnościPark Doliny Wilgi i Strefa Ochrony Krajobrazowej Łysej Góry potrzebują Twojego podpisu!

Park Doliny Wilgi i Strefa Ochrony Krajobrazowej Łysej Góry potrzebują Twojego podpisu!

Jeżeli kochasz łąki i góry, a te w Swoszowicach szczególnie – to jest akcja dla Ciebie! Tylko do dnia 31 grudnia br. mieszkańcy Krakowa mogą składać wnioski do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.

Każdy z nas tu i teraz może wykorzystać szansę i zadbać o zachowanie korytarza ekologicznego i utworzenie dużego parku. Udostępniajcie ten materiał – niech dotrze do jak największej liczby odbiorców – LICZY SIĘ ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW!

Tutaj dostępny jest formularz, który należy uzupełnić, wydrukować i podpisać: Wniosek do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Podpisane wnioski i/lub uwagi proszę składać:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w akcji i macie jakieś pytania można kontaktować się bezpośrednio z Radną Dzielnicy X Dorotą Kozak.

DOLINA WILGI I ŁYSA GÓRA LICZĄ NA PAŃSTWA RE/AKCJĘ:)

Autor: Dorota Kozak
Fot. Archiwum domowe Doroty Kozak

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Bieg Swoszowicki
Łysa Góra - sprawa
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ