Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny Kraków14 zadań z budżetu obywatelskiego do realizacji

14 zadań z budżetu obywatelskiego do realizacji

14 zadań z budżetu obywatelskiego do realizacji

Znamy listę projektów ogólnomiejskich, które zostaną zrealizowane na podstawie wyników tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W grupie zwycięskich projektów znalazło się 14 zadań, wśród nich m.in. zagospodarowanie Zalewu Bagry, projekt nasadzeń 100 drzew w każdej dzielnicy czy powstanie parku przy ul. Wadowickiej.

Oto zwycięskie projekty:

 1. Zalew Bagry – zagospodarowanie
  Zagospodarowanie wschodniego terenu terenu Zalewu Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uporządkowanie terenów zielonych, budowa i remont ciągów pieszych, oświetlenia, małej architektury oraz bezpiecznego kąpieliska.
 1. 100 drzew dla każdej dzielnicy
  Projekt ma na celu nasadzenie w każdej z 18 dzielnic miasta Krakowa 100 drzew. Drzewa to naturalne pochłaniacze szkodliwych substancji, przyczyniających się do powstawania smogu. Zadrzewienie poprawi również estetykę poszczególnych obszarów.
 1. Łączymy parki Krakowa – z dzielnic I, IV, V, VI, VII do Ojcowa
  Trasa rowerowa połączy parki i użyteczności publiczne. Umożliwi połączenie między Krowodrzą, Zwierzyńcem, Bronowicami a Prądnikiem Białym, z możliwością kontynuacji do Zielonek, Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Ojcowa.
 1. Zaciągnij się po-TĘŻNIE – solankowe orzeźwienie dla Krakowa
  Zadanie polega na budowie tężni solankowych służących mieszkańcom w oczyszczeniu dróg oddechowych w dniach o szczególnie złej jakości powietrza w mieście. Działanie ma służyć również wzmocnieniu więzi społecznych między mieszkańcami.
 1. Zadbajmy o bezdomne koty!
  Projekt zakłada zakup specjalnych budek dla kotów. Schronienia zostaną ocieplone. Dzięki temu zwierzaki będą mogły przetrwać zimę. Mały rozmiar otworu uniemożliwi dostęp psom. Zostanie również sfinansowana spora ilość karmy i opieka weterynaryjna.
 1. Bezpieczny ratownik – bezpieczny krakowianin
  Celem zadania jest bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa poprzez doposażenie strażaków-ratowników OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy i profilaktyczny.
 1. Szybciej tramwajem! – wydzielenie torowisk tramwajowych
  Wyeliminowanie tworzenia się zatorów tramwajowo-samochodowych, a w konsekwencji szybszy przejazd służb ratowniczych i komunikacji.
 1. Zdrowy Kraków – zielenieje!
  Projekt będzie polegał na wiosenno-letnio-zimowych nasadzeniach roślin: drzew, krzewów oraz kwiatów w każdej dzielnicy Krakowa. Ma za zadanie zwiększyć zielone płuca Krakowa i uatrakcyjnić otoczenie.
 1. Park przy ul. Wadowickiej
  Projekt zakłada przekształcenie zaniedbanego terenu zielonego w park, m.in. poprzez uporządkowanie terenu, utworzenie ogólnodostępnego wejścia od ulicy Wadowickiej, wytyczeniealejek parkowych, zamontowanie ławek, wybudowanie placu zabaw i innych atrakcji parkowych.
 1. Remont ul. Kocmyrzowskiej – bis
  Remont nakładkowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Darwina do ul. Kantorowickiej o długosci ok 300 metrów w części, która nie została naprawiona w 2016 roku.
 1. Strefy chilloutu – relaks na leżakach
  Projekt zakłada stworzenie miejskiej strefy relaksu – miejsca dla chcących odpocząć od zgiełku w przyjaznej atmosferze. Strefy składałaby się z odpowiednio zaaranżowanych leżaków i małych stoliczków.
 1. Mali ratownicy
  W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) oraz zakupi dla dzieci materiały szkoleniowo-edukacyjne.
 1. Duzi ratownicy
  Podniesienie kwalifikacji ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć na terenie Krakowa.
 1. Pływający pomost kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie
  Zakup pływającego pomostu przystosowanego dla kajakarzy.

Zapraszamy do zapoznania się z lista zadań zatwierdzoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1858/2017 z 21 lipca 2017 r.

Dla każdego z zadań listy określono:

 • numer zadania, numer ewidencyjny, tytuł i krótki opis oraz koszt realizacji zadania według oszacowania dokonanego w procesie weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań;
 • liczbę punktów, jaką poszczególne propozycje zadań otrzymały podczas głosowania mieszkańców;
 • komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe do realizacji danego zadania;
 • termin realizacji zadania.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. budzet.krakow.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Nowy skwer przy ul.
74. Tour de Pologne
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.