Plan podzielony

Plan Rozwoju dla Uzdrowiska Swoszowice/fot. Uzdrowisko Kraków Swoszowice

Czy jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie podzielony na mniejsze części? Może tak być, ponieważ radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska uznali, że obszar „Dzielnica X – Wschód” jest zbyt duży, żeby objąć go jednym planem.

Obszar planu niemalże w całości (bez części północno-wschodniej) znajduje się w zasięgu strefy ochronnej „C” uzdrowiska Swoszowice. Szczegółowe zasady zagospodarowania poszczególnych stref ochronnych określa ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miał stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze oraz koordynować zagospodarowanie w sposób umożliwiający prawidłową działalność lecznictwa uzdrowiskowego. Znaczna część obszaru planu znajduje się w strefie potencjalnego zagrożenia jakości wód leczniczych, która swym zasięgiem wykracza poza strefę „C” uzdrowiska. Dlatego też granice planu zostały poszerzone o te tereny oraz o tereny tzw. Siarczanej Góry, leżące również poza strefą planu, a stanowiące w aspekcie przestrzennym integralną część Swoszowic.

Radni mieli jednak wątpliwości i uznali, że obszar ten jest zdecydowanie za duży jak na jeden plan. Stąd brak zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego tego obszaru.

Wątpliwości nie było jednak przy innych projektach uchwał. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory Zachód”.

Również pozytywnie zaopiniowany został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej”.

Komisja omawiała też  projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rajskiej”. Radni będą opiniować projekt na posiedzeniu komisji za dwa tygodnie.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Uzdrowisko Kraków Swoszowice / Bartłomiej Cichoń

Uwaga na oszustów!
Rozpiska treningów
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.