Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówRozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W poniedziałek, 15 czerwca rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników oraz szkół branżowych I stopnia. Tak samo jak w poprzednich latach, rekrutacja do szkół prowadzonych przez miasto Kraków jest realizowana z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego e-omikron, z którego korzystają już także niektóre szkoły niesamorządowe.

Aby wziąć udział w rekrutacji, kandydaci powinni zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym krakow.e-omikron.pl wykorzystując numer PESEL. Następnie, wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym wniosek należy wydrukować. Potem musi być on podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata oraz dostarczony do szkoły wskazanej na pierwszym miejscu listy wyborów (czyli tzw. szkoły pierwszego wyboru).

Podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosek, a także dokumenty załączane do wniosku (w tym kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) mogą być przekazane do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej lub przesłane w formie elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) na adres e-mail szkoły. Wykaz adresów e-mail, na które należy przesyłać wnioski rekrutacyjne wraz z załącznikami, dostępny jest w systemie rekrutacyjnym. Należy przy tym pamiętać, że tylko wnioski dostarczone we wskazany sposób do szkół pierwszego wyboru zostaną uwzględnione w procesie rekrutacji.

Warto przypomnieć, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół prowadzonych przez miasto Kraków mogą we wniosku rekrutacyjnym wskazać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę grup rekrutacyjnych, zwiększając tym samym swoją szansę na zakwalifikowanie.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami, są dostępne w systemie rekrutacyjnym oraz na stronie portaledukacyjny.krakow.pl. Informacje o ofercie rekrutacyjnej szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 można znaleźć zarówno w systemie e-omikron, jak i na stronach internetowych szkół. Zachęcamy także do skorzystania z portalu Nasze Szkoły, aby sprawdzić informacje na temat oferty poszczególnych szkół.

Uwaga! W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 nie zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do szkoły będzie decydował jej dyrektor.

Źródło: KrakówPL
fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Wielka Akcja Krwioda
W poniedziałek rusz
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ