Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówNowe stawki podatku od nieruchomości

Nowe stawki podatku od nieruchomości

31 sierpnia, na pierwszej powakacyjnej sesji, Rada Miasta Krakowa zajmie się m.in. projektem uchwały podnoszącej stawki podatku od nieruchomości. Górne granice tych stawek na nowy rok podatkowy ustala minister finansów, uwzględniając wskaźnik inflacji, następnie samorządy w drodze uchwały określają wysokość podatku na swoim terenie.

Podatek a inflacja

Podstawą do corocznej zmiany stawek podatku od nieruchomości jest art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – w myśl tego przepisu obowiązujące w danym roku podatkowym górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego (tzw. wskaźnik inflacji). Mechanizm wprowadzania tych zmian jest następujący:

  • prezes GUS ogłasza wskaźnik cen;
  • na tej podstawie minister finansów ustala wysokość górnych stawek podatków i opłat lokalnych na kolejny rok podatkowy;
  • rada miasta (gminy), ustalając wysokość stawek podatku od nieruchomości, nie może wykroczyć poza górną granicę stawek określonych przez ministra.

Coroczna minimalna podwyżka stawek dodatku od nieruchomości ma więc urealnić wysokość tego podatku o aktualny poziom inflacji. W bieżącym roku wskaźnik inflacji jest bardzo wysoki – za pierwsze półrocze wynosi 11,8%. Należy pamiętać, że inflacja ma wpływ również na poziom wydatków miasta, stąd konieczność zrównoważania budżetu poprzez m.in. podniesienie wysokości stawek podatku od nieruchomości w ramach kwot ustalonych przez ministra.

Warto podkreślić, że wpływ inflacji (wskaźnika cen towarów i usług) na wysokość stawek podatku od nieruchomości został przez ustawodawcę ograniczony tylko do wartości z pierwszego półrocza roku poprzedzającego zastosowanie nowych stawek. Oznacza to, że procesy inflacyjne zachodzące w okresie późniejszym niż wskazany nie znajdują przełożenia na wskaźnik waloryzacji stawek. Zwiększenie stawek podatkowych do górnych ich granic (o wartość 11,8%) nie zrekompensuje więc gminie utrzymania realnej wartości dochodów przy inflacji na poziomie np. 15,5% (dane GUS za czerwiec 2022 – obecnie trudno określić wartości inflacji za cały bieżący rok).

W mikroskali

Zgodnie z projektem uchwały, osoba posiadająca przykładowo mieszkanie o powierzchni 70 m2 wraz z udziałem w gruncie 20 m2 zapłaci z tytułu podatku od nieruchomości o 9 zł więcej – za rok 2022 podatek wynosił 73 zł, a w roku 2023 wyniesie z uwzględnieniem nowych stawek 82 zł.

Większa różnica wystąpi w przypadku budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej – przykładowo dla budynku o powierzchni 100 m2 na działce o powierzchni 3 ar. za rok 2022 podatek wynosił 2883 zł, a za rok 2023 wyniesie 3226 zł (roczny wzrost o 343 zł).

Utrzymane zostaną dotychczasowe stawki preferencyjne dla określonych w uchwale branż (nastąpi ich waloryzacja o wskaźnik 11,8%), m.in. tych związanych z kulturą i sportem, działalnością ogrodów zoologicznych, prowadzeniem żłobków, klubów dziecięcych i stołówek szkolnych, a także działalnością związaną z odpłatną działalnością pożytku publicznego.

Źródło: KrakówPL

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Powakacyjne zmiany w
Sukces IX Międzynar
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.