Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówProgram Kraków dla Rodziny „N” obejmie więcej osób

Program Kraków dla Rodziny „N” obejmie więcej osób

Kraków jako jedno z pierwszych miast w Polsce uruchomił w listopadzie ubiegłego roku program adresowany do rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa mogą one korzystać z dynamicznie rozwijającego się systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień na podstawie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. Do tej pory zostało złożonych ponad 1800 wniosków i wydanych blisko 6000 kart. Już wkrótce o wydanie karty będą mogły ubiegać się także osoby niepełnosprawne powyżej 25. roku. Trwają prace nad rozszerzeniem formuły programu.

Ze względu na aktualny kształt programu Kraków dla Rodziny „N” przygotowano projekt zmiany obowiązującej dotychczas uchwały. Omawiane na sesji Rady Miasta Krakowa w środę, 29 sierpnia, rozszerzenie zakłada przyznawanie prawa do ubiegania się o wydanie Karty dla dorosłych dzieci niepełnosprawnych, powyżej 25 roku życia:

  • legitymujących się aktualnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo posiadających równoważne orzeczenie wydane przez inne organy rentowe (około 4000 osób),
  • legitymujących się aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i spełniających na dzień złożenia wniosku określone w odrębnych przepisach warunki do ustalenia prawa do  zasiłku pielęgnacyjnego (u których data powstania niepełnosprawności została ustalona przed 21. rokiem życia) albo posiadających równoważne orzeczenie wydane przez inne organy rentowe (około 4500 osób),
  • dwóch opiekunów faktycznych, wspólnie zamieszkujących z ww. osobami niepełnosprawnymi (około 17 000 osób).

Działania te zostały podjęte przez prezydenta Krakowa w odpowiedzi na liczne postulaty środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych, jako priorytet w celu polepszania sytuacji życiowej oraz społecznej niepełnosprawnych krakowian.

Przypomnijmy, że Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem daje możliwość bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską, dla wszystkich członków rodzin, w których są niepełnosprawne dzieci albo jedno niepełnosprawne dziecko. To dotyczy mamy, taty, ale także rodzeństwa.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia także do m.in. pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do żłobka samorządowego oraz zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych mogą z kolei liczyć na ulgi w opłatach w wysokości 0,50 zł za każdą dodatkową godzinę, przekraczającą pięć godzin dziennie. Dla rodzin objętych zarówno programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i programem Kraków dla Rodziny „N” pobyt w placówce jest bezpłatny.

Miejskie instytucje kultury, basen zarządzany przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy oraz Zarząd Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie” wprowadziły co najmniej 50-procentowe zniżki w opłatach za bilety wstępu dla dzieci niepełnosprawnych oraz pozostałych członków rodziny. Rodziny mogą także korzystać z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

Aktualnie Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

  • rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których wychowywane jest co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne (w wieku do ukończenia 16. roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub od ukończenia 16. roku życia do ukończenia 25. roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) wraz z rodzeństwem (do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia, gdy kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej),
  • placówki opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawana jest lub termin jej ważności jest przedłużany bezpłatnie, po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku, na okres obowiązywania posiadanego przez niepełnosprawne dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

Urząd Miasta Krakowa przyjmuje wnioski o Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w następującej lokalizacji:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa:
ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

Informacja telefoniczna: 12 616 52 93, 12 616 52 94.

Lista partnerów i miejsc, w których honorowana jest karta oraz wykaz zniżek, ulg, preferencji i uprawnień zamieszczona jest na stronie internetowej Kraków dla Rodziny „N”.

Źródło: Magiczny Kraków
Fot. telewizja.krakow.pl

Bezpłatna komunikac
III Swoszowicki Pikn
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.