Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówZmiany w systemie gospodarowania odpadami

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Ruszyły konsultacje z zarządcami nieruchomości, dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Krakowie. Potrwają do 21 lutego. Wśród najważniejszych tematów znajdują się m.in. ustalenie metody naliczania i wysokości stawek za zagospodarowanie odpadów. 
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Tematem ustaleń podczas spotkań konsultacyjnych z zarządcami nieruchomości będą:

 • Określenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 • Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
 • Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
 • Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe jedynie przez część roku.
 • Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 • Górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 • Postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Konsultacje społeczne „Zmiana w zintegrowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, prowadzone są do 21 lutego.

Formy konsultacji:

 •  19 lutego – Otwarte spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10, w godzinach 16.00 – 18.00,

2. Dyżury konsultacyjne:

 • 18 lutego – siedziba Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, pok. 505 w godzinach 14.00 – 17.00,
 • 20 lutego  – siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, w godzinach 7.00 – 12.00.

Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie,

w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz zbierania uwag stanowi załącznik nr 1 bądź załącznik nr 2 w przypadku organizacji pozarządowych do niniejszego ogłoszenia.

Od 31 stycznia do 21 lutego opinie, uwagi oraz wnioski można składać za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 w przypadku organizacji pozarządowych.

Czytelnie wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny w okresie trwania konsultacji można:

 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres [email protected], w tytule pisząc „Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”;
 • wypełniony formularz można przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dopiskiem „Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”;
 • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10, 31-005 Kraków lub w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godzinach 8.00 – 15.00;
 • przekazać podczas dyżurów konsultacyjnych.

Pliki do pobrania:

Źródło: Magiczny Kraków
fot. dialogspoleczny.krakow.pl, Pixabay.com

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Krakowskie CAS-y zap
Korekty rozkładów
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ