Strona głównaAktualnościOgólneSkorzystaj z geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Skorzystaj z geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Geoportal

Miejski System Informacji Przestrzennej to projekt opracowany przez Wydział Geodezji UMK. Jego zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i zapewnienie dostępu do danych przestrzennych, przy pomocy portalu mapowego MSIP Kraków. Dzięki niemu mieszkańcy i inwestorzy mają stały dostęp do aktualnych informacji z rejestrów publicznych.

Celem działania geoportalu jest informowanie o aktywnościach władz na rzecz miasta i mieszkańców poprzez publikowanie danych udostępnianych i aktualizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.

Dla kogo jest geoportal?

Portal składa się z szeregu kompozycji mapowych przeznaczonych dla różnych użytkowników. Głównymi jego odbiorcami są mieszkańcy Krakowa i lokalne organizacje społeczne, które korzystają z danych przestrzennych przy planowaniu i zgłaszaniu projektów m.in. do budżetu obywatelskiego.

Portal udziela również wsparcia lokalnym społecznościom przy organizacji wyborów do Rad Dzielnic Krakowa, poprzez prezentację okręgów i komisji wyborczych.

Ważną grupą użytkowników geoportalu są geodeci, architekci i planiści, którzy wykorzystują udostępnione dane w codziennej pracy oraz przedsiębiorcy, chcący rozwijać swoje inwestycje w naszym mieście.

Zapoznaj się z mapami historycznymi

Na portalu można obejrzeć mapy historyczne oraz ortofotomapy, czyli zdjęcia lotnicze miasta z różnych lat. Dzięki nim i funkcjonalności portalu MSIP można zobaczyć, co się zmieniło w mieście. Zdjęcia są co pewien czas aktualizowane.

Zlokalizuj działki gminne i prywatne

W łatwy sposób można zlokalizować działki gminne i prywatne na warstwie mapowej, obrazującej strukturę własności i użytkowania gruntów. Organizacje pozarządowe i ekologiczne mogą dzięki portalowi MSIP kontrolować planowane kierunki rozwoju miasta i jego zabudowy.

Opracuj własną mapę

Dzięki specjalnym narzędziom możliwa jest indywidualna praca na dostępnych mapach. Polega ona na dodawaniu danych z innych źródeł, wykonaniu własnego szkicu, uzupełnionego o krótki komentarz oraz przygotowanie i wydrukowanie własnej mapy.

Pobierz aplikację mobilną MSIP

Aplikacja mobilna jest dostępna na systemy Android i iOS. Zapewnia ona dostęp do danych online, a co ważne – po wcześniejszym pobraniu paczki danych można pracować na podkładach mapowych w trybie offline. Szczegóły dotyczące aplikacji znajdują się tutaj.

Geoankiety – zgłaszaj swoje uwagi

Portal posiada także narzędzia do kontaktu z mieszkańcami tzw. geoankiety. Dzięki nim użytkownicy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, poprzez zgłaszanie swoich uwag, np. w temacie walki ze smogiem w Krakowie.

W ostatnim roku, w ramach współpracy ze środowiskami akademickimi, rozpoczęto  publikowanie kompozycji mapowych, które powstały w ramach projektów realizowanych przez studentów krakowskich uczelni.

Zapoznaj się ze stroną internetową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Źródło: KrakówPL
fot. www.whiteaster.com

TAGI:
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Wyczynowe rowery dla
Zmiana organizacji r
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ