Strona głównaAktualnościPowstało bezpłatne Centrum Aktywności Seniora Swoszowice!

Powstało bezpłatne Centrum Aktywności Seniora Swoszowice!

Zadanie publiczne pn. Centrum Aktywności Seniora Swoszowice (CASS) jest realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS. Zostało dofinansowane ze środków budżetu Urzędu Miasta Kraków, w ramach działań prowadzonych w obszarze działalność na rzecz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 +, poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów w ramach zajęć organizowanych na terenie Miasta Krakowa w Centrum Aktywności Seniora Swoszowice.

Zajęcia prowadzone są w Rajskiej Szkole przy ul. Tuchowskiej 113 w Krakowie (X Dzielnica Swoszowice). Udział w Projekcie jest bezpłatny.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • kawiarnia dla Seniora,
 • zorganizowane zajęcia edukacyjno – rozwojowe: komputerowe, plastyczne, ruchowe (sala gimnastyczna, basen z terapeutą), z wiedzy obywatelskiej, z fotografii, ze zdrowego żywienia,
 • wyjścia kulturalne,
 • spotkania integracyjne,
 • spotkania międzypokoleniowe,
 • udział w spotkaniach promujących wolontariat,
 • gry stolikowe,
 • nordic-walking/zdrowy tryb życia.

Zajęcia zaplanowane są w sposób różnorodny i publikowane w formie miesięcznego harmonogramu na stronie internetowej SIS LEGE ARTIS: http://sislegeartis.pl/nasze-realizacje/cas-swoszowice/, na stronie Urzędu Miasta Krakowa: www.dlaseniora.krakow.pl oraz wydrukowany i upubliczniony
w pomieszczeniu Kawiarni Seniora.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu może być osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:

 • zamieszkania – jest mieszkańcem Miasta Krakowa,
 • wiekowe – dopuszcza się uczestników do w wieku 60+ (wystarczy, gdy Senior będzie miał rocznikowo sześćdziesiąt lat).

Senior zainteresowany uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązany do przedłożenia podpisanej deklaracji przystąpienia do Centrum Aktywności Seniora i oświadczenia (dostępne w Rajskiej Szkole).

UWAGA: Na każde zajęcia obowiązują zapisy !

 • Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona i zależy od charakteru zajęć.
 • Lista uczestników na zajęcia jest tworzona na podstawie pierwszeństwa zgłoszenia.
 • Senior może zapisać się na różne zajęcia  i uczęszczać zgodnie z harmonogramem.

Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ