Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówII etap konsultacji dot. „Operatu uzdrowiskowego dla osiedla Uzdrowisko Swoszowice”

II etap konsultacji dot. „Operatu uzdrowiskowego dla osiedla Uzdrowisko Swoszowice”

Plan rozwoju dla osiedla Uzdrowisko Swoszowice / fot. Elżbieta Ćwik

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących sporządzanego Operatu uzdrowiskowego dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice.

iuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących sporządzanego Operatu uzdrowiskowego dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice.

Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się:

– w Urzędzie Miasta Krakowa, w Biurze ds. Ochrony Zdrowia, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, pok. 211, w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30),
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa,
– na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu – serwis Urzędu Miasta Krakowa.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31- 319 Kraków,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krakowa.

Wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki:

1. Operat uzdrowiskowy dla Uzdrowiska Swoszowice [doc]
2. Ewidencja Naczelnego Lekarza Uzdrowiskowego [pdf]
3. Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wody z ujęcia „Źródło Napoleon” [pdf]
4. Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wody z ujęcia „Źródło Główne”[pdf]
5. Mapa strefy „A” [pdf]
6. Mapa strefy „B” [pdf]
7. Mapa strefy „C” [pdf]
8. Mapa stref „A”, „B”, „C” [pdf]
9. Mapa granic terenu i obszaru górniczego Swoszowice [pdf]
10. Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.

Źródło: Dialog Społeczny
fot. SPI

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Darmowa pomoc prawna
Nowy układ przycisk
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ