Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówSkorzystaj z bezpłatnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

Uruchomione przy szpitalu im. Babińskiego Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Południe, obejmuje swoim wsparciem młodych mieszkańców kolejnych krakowskich dzielnic – Pogórza Duchackiego oraz Podgórza. Dotąd z usług i programów korzystały dzieci i młodzi ludzie z Dębnik, Borku Falęckiego, Łagiewnik i Swoszowic.

Głównym zadaniem Centrum jest udzielanie bezpłatnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Każda osoba do 18 roku życia (a nawet do 21, jeśli nadal realizuje obowiązek szkolny), która doświadcza kryzysu, a mieszka na terenie działania Centrum, obejmowana jest kompleksowym, wielokierunkowym wsparciem, zapewniającym ciągłość terapeutyczną.

Wsparcie obejmuje profilaktykę, edukację i terapię; wykorzystuje też rozbudowaną sieć społeczności lokalnej. Centrum stosuje innowacyjne rozwiązania związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych i medycznych: realizuje swoje zadania w środowisku lokalnym, a podstawą jest model wypracowany w Warszawie przez Bielańskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, wzorcowy ośrodek dla prowadzonej obecnie reformy psychiatrii dziecięcej.

W projekt zaangażowani są, obok lidera – Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ, partnerzy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który obsługuje infolinię dla mieszkańców dzielnic objętych działaniem Centrum oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, który odpowiada za utworzenie i funkcjonowanie tzw. Zespołu Pierwszego Kontaktu. Został on ulokowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3. Jego głównym zadaniem jest nawiązanie relacji z rodziną, poznanie historii problemu, opisanie sieci wsparcia społecznego oraz przygotowanie wstępnej konceptualizacji w tzw. podejściu bio-psycho-społecznym.

Centrum oferuje młodym pacjentom relatywnie krótkie terminy pierwszej wizyty oraz opiekę medyczną i wielokierunkowe wsparcie. Współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pozwala na wczesne rozpoznanie pojawiających się u młodych ludzi trudności i kryzysów oraz pomoc w radzeniu sobie z nimi, aby nie było konieczności przerywania nauki czy hospitalizacji, a więc opuszczania środowiska, w którym żyją i funkcjonują.

Specjaliści – lekarze psychiatrzy dziecięcy, psychoterapeuci, terapeuci i pielęgniarki, współdziałają z rodzicami, nauczycielami oraz wychowawcami. Młodzi pacjenci dzięki temu mogą wykorzystywać niedostrzegane lub pomijane dotąd zasoby rodziny, szkoły czy innych instytucji i organizacji opiekuńczych. Każdemu z pacjentów Centrum, po przeanalizowaniu jego sytuacji i problemów, proponowany jest indywidualny program leczenia i wsparcia.

Centrum proponuje szeroką ofertę terapeutyczną, profilaktyczną i edukacyjną, adresowaną tak do dzieci i młodych ludzi z zaburzeniami emocjonalnymi, jak i do ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców. We wrześniu 2021 r. uruchomiono w Polsce siedem takich jednostek. Są finansowane ze środków europejskich w ramach programu POWER. Na działanie krakowskiego Centrum do września 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przeznaczy w sumie ponad 13 mln zł.

Po analizie dotychczasowych działań i wydatków oraz konsultacjach z partnerami – MOPS-em i Urzędem Miasta Krakowa, Szpital Kliniczny im. Babińskiego podjął decyzję o rozszerzeniu działalności Centrum o dwie kolejne dzielnice południowej części Krakowa – Pogórze Duchackie i Podgórze. Poszerzenie działalności odbędzie się w ramach już istniejącego budżetu.

Strona internetowa projektu: www.centrumpomocydim.com

Infolinia: czynna od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 20.00: 726 204 176

Źródło: KrakówPL
fot. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Kraków

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
12 stycznia ruszają
Kolejne spotkanie w
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ