Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówWeź udział w konsultacjach w sprawie odpadów komunalnych

Weź udział w konsultacjach w sprawie odpadów komunalnych

odpady komunalne

Do końca lutego trwają konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas spotkań jest metoda ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy mogą zapoznać się z czterema propozycjami naliczania stawek. Zmiany te są m.in. wynikiem nowych zasad gospodarowania odpadami, regulowanych przez prawo krajowe.

W ramach konsultacji odbywają się dyżury konsultacyjne oraz otwarte spotkania z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi:

 • 20 lutego – dyżur konsultacyjny w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, sekretariat, 1 piętro, w godzinach 7.00-12.00.

Uwagi i opinie można składać za pomocą formularza konsultacyjnego do 29 lutego. Szczegółowe informacje, formularz konsultacyjny oraz wytyczne dotyczące sposobów jego dostarczenia, można znaleźć na stronie internetowej dialogspoleczny.krakow.pl.


Zmiany, które wprowadził rząd i parlament powodują, że samorządy w Polsce zmuszone są zastosować inny niż do tej pory sposób naliczania opłat.

– Decyzje, które czekają Kraków, nie są podyktowane widzimisię władz miasta czy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, ale koniecznością wdrożenia prawa przyjętego na szczeblu centralnym – powiedział prezydent Jacek Majchrowski. – Ustawa wyraźnie precyzuje, że kwestia gospodarki śmieciowej nie może być dofinansowywana z budżetu miasta. Musi to być system zamknięty. Wszystkie koszty muszą być pokrywane z wpłat mieszkańców. Jeżeli tych wpłat nie będzie to system nie będzie działał tak jak powinien – dodał prezydent.

Ustawa, która weszła w życie 6 września 2019 r., daje samorządom rok na dostosowanie się do nowych przepisów (do 6 września 2020 r.). Zgodnie z jej zapisami, wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co spowoduje m.in. wyższe koszty transportu odpadów. W skali Krakowa to ponad 20 mln zł rocznie. Rosną też wymagania dotyczące poziomu recyklingu odpadów w gminach (40 proc. w 2019 roku, 50 proc. w 2020 roku, 65 proc. w 2035 roku), a za niedostosowanie się do przepisów gminy będą płacić kary.

Ustawodawca wskazał maksymalne wysokości opłat, jakie mogą ustalać gminy za pojemniki w nieruchomościach niezamieszkałych, co z kolei spowoduje mniejsze wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ok. 20 mln zł rocznie. Oznacza to, że w każdej gminie w Polsce wzrosną koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz spadną dochody, z których finansowane są gminne systemy gospodarki odpadami. Niekorzystna jest również sytuacja na rynku surowców wtórnych, gdzie do wielu odzyskanych już surowców trzeba dopłacać, aby zostały one przyjęte do dalszego przetworzenia.

Wydatki na funkcjonowanie systemu rosną z roku na rok. W 2018 r. pochłonęły w Krakowie ponad 197 mln zł, w 2019 – 226 mln zł, a szacunki na 2020 r. wskazują, że wyniosą one ok. 256 mln zł, czyli o około 15 proc. więcej niż w roku poprzednim. Zgodnie z przepisami, system gospodarki odpadami musi się samodzielnie finansować. Gmina nie może z własnego budżetu dopłacać do tego systemu. W związku z tym zaproponowano kilka metod obliczania stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekty uchwał zostaną przedstawione Radzie Miasta Krakowa na sesji 11 marca.

Proponowane metody naliczania nowych stawek – przykłady:

 1. od osoby:
  1. wariant I: koszt miesięczny systemu na jedną osobę 29,00 zł
  2. wariant II: zabudowa jednorodzinna 36,00 zł od jednej osoby / zabudowa wielorodzinna 27,00 zł od jednej osoby
 2. od ilości zużytej wody: stawka za 1 m3 wody: 8,10 zł
 3. od gospodarstwa domowego: zabudowa jednorodzinna 59,00 zł / zabudowa wielorodzinna 49,00 zł
 4. od powierzchni mieszkalnej:
  1. wariant I: stawka za 1 m2 0,85 zł
  2. wariant II: od metrażu:
   1. < 40 m2 0,97 zł
   2. 40–80 m2 0,85 zł
   3. 80–120 m2 0,65 zł
   4. ≥ 120 m2 0,01 zł

Przykłady: w przypadku gospodarstwa o powierzchni 45 m2 opłata wyniesie: 0,97 zł x 40 + 0,85 x 5 = 43,05 zł.

W przypadku gospodarstwa o powierzchni 121 m2 opłata wyniesie: 0,97 zł x 40 + 0,85 x 40 + 0,65 zł x 40 + 1 x 0,01 zł = 98,81 zł.

Dla porównania: obecne stawki w Warszawie wynoszą, odpowiednio: 94 zł dla zabudowy jednorodzinnej i 65 zł dla zabudowy wielorodzinnej.

Zobacz:

 

konsultacje odpady plakat

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Magiczny Kraków

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Harmonogram pracy pr
Bezpłatna pomoc dla
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ