Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówZgłoś projekt w ramach inicjatywy lokalnej

Zgłoś projekt w ramach inicjatywy lokalnej

Nowy rok to nowa pula środków na inicjatywę lokalną. Mieszkańcy mogą już składać projekty do jej realizacji. W tym roku na te zadania przewidziano kwotę 195 tys. zł. Inicjatywa lokalna to kolejna obok budżetu obywatelskiego możliwość uczestnictwa mieszkańców w procesie kształtowania miasta.

W przeciwieństwie jednak do projektów w ramach BO, które mają z góry ustalony harmonogram i terminy zgłoszeń, w tym przypadku mieszkańcy mogą wdrażać swoje pomysły przez cały rok aż do wyczerpania puli środków.

Warto dodać, że wszystkie projekty są składane, oceniane, a co najważniejsze realizowane w danym roku kalendarzowym, dlatego składając wniosek warto się pospieszyć, gdyż musimy rozliczyć się z tych działań w danym roku.

Różnorodna tematyka

W poprzednim roku krakowianie wspólnie z miastem zrealizowali 22 inicjatywy z 27 wniosków, które wpłynęły do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Ich tematyka była różnorodna, ale można ją zmieścić w takich kategoriach, jak: zieleń miejska, kultura, sprawy społeczne i integracja oraz sport.

Szukając inspiracji, jakie projekty złożyć, warto sprawdzić zadania z ubiegłych lat na stronie bip.krakow.pl.

Obszary, w których można realizować inicjatywy lokalne:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – z wyjątkiem zadań dotyczących budowy lub rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej (regulują je odrębne uchwały Rady Miasta Krakowa)
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • edukacja, oświata i wychowanie
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • turystyka i krajoznawstwo
 • ekologia i ochrona przyrody
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • rewitalizacja.

Jak złożyć wniosek?

Jeśli już mamy pomysł i grupę osób, która będzie go realizować, to czas na przygotowanie wniosku. Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje o punktacji wniosków dostępne są na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Przygotowując budżet wniosku, warto przypomnieć, że bardzo ważną kwestią jest wkład własny mieszkańców, czyli praca podczas realizacji projektu.

Miasto nie przekazuje bezpośrednio wnioskodawcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy w założonej kwocie czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.

Jeśli potrzebujemy konsultacji w sprawie inicjatywy lokalnej możemy kontaktować się z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia pod nr tel. 12 616 78 05.

Wniosek można:

 • wysłać tradycyjnie pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. J. Dekerta 24, 30-703 Kraków
 • złożyć poprzez platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP
 • złożyć w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. J. Dekerta 24 lub w innych siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.

Źródło: KrakówPL
Fot. Materiały organizatorów

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Akcja „Zima” w K
Rozbudowa obwodnicy
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ