Strona głównaAktualnościInstytucjePrzedszkole nr 132List Pani Prezydent do rodziców dzieci przedszkolnych

List Pani Prezydent do rodziców dzieci przedszkolnych

Samorządowe Przedszkole nr 132 / fot. arch. SP nr 132

Szanowni Państwo, Rodzice,

po zakończeniu składania wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli, potwierdzają się podawane wcześniej przez miasto szacunki dotyczące braku możliwości przyjęcia dzieci trzyletnich do przedszkoli samorządowych. W roku szkolnym 2016/2017 taka sytuacja może dotyczyć 1500 dzieci. Z informacji uzyskanych od dyrektorów przedszkoli niesamorządowych publicznych (tzw. „tanich przedszkoli”, w których pobierana od rodziców opłata za każdą godzinę ponad bezpłatne 5 godzin nie może przekraczać 1 zł), wynika, że Kraków wciąż dysponuje pewną liczbą miejsc w tych przedszkolach.

Pomimo, że w tym czasie Kraków nie będzie jeszcze miał obowiązku zapewnienia miejsc dla dzieci trzyletnich (taki obowiązek będzie spoczywał na gminach od 2017 r.), Pan Prezydent Jacek Majchrowski zdecydował o podjęciu wszelkich działań, mających na celu zapewnienie miejsc w przedszkolach również dla wszystkich chętnych trzylatków.

Niestety działaniom tym nie sprzyja niepokojące zjawisko zaobserwowane dzięki współpracy miasta z przedszkolami publicznymi niesamorządowymi. Ustalono bowiem, że spora część rodziców złożyła wnioski o przyjęcie dzieci zarówno do przedszkoli publicznych samorządowych, jak i niesamorządowych. Ze względu na to, że w elektronicznej rekrutacji do przedszkoli nie uczestniczą wszystkie krakowskie przedszkola (niesamorządowe nie mają takiego obowiązku) istnieje możliwość zrekrutowania dziecka do kilku przedszkoli jednocześnie.

Konsekwencją tego typu sytuacji jest zafałszowanie obrazu utrudniające podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia miejsc w „tanich przedszkolach” jak największej liczbie dzieci. Z jednej bowiem strony może pojawić się informacja o dużej liczbie nieprzyjętych do przedszkoli dzieci, a jednocześnie okaże się, że wiele miejsc w przedszkolach niesamorządowych publicznych pozostało wolnych.

Dostępność do „tanich” krakowskich przedszkoli dla wszystkich osób zainteresowanych jest jednym z priorytetów władz miasta.

Zwracam się do Rodziców z prośbą o odpowiedzialną postawę i wycofanie wniosku z rekrutacji elektronicznej w przypadku, gdy dziecko zostało już przyjęte do przedszkola niesamorządowego. Analogicznie, w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola samorządowego istotne jest wycofanie wniosków o przyjęcie z innych przedszkoli. W ten sposób dajemy szansę innym dzieciom i unikamy niepotrzebnego blokowania miejsc.

Jednocześnie przypominam, że wśród przedszkoli niesamorządowych są przedszkola publiczne, funkcjonujące na takich samych zasadach jak przedszkola samorządowe, tzn. opłata z każdą godzinę ponad bezpłatne 5 godzin nie może przekraczać 1 zł za każdą godzinę. Z punktu widzenia rodzica to niezwykle istotna informacja.

Szczegóły dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach publicznych dostępne są na stronach www.portaledukacyjny.krakow.pl; www.krakow.pl. Informacje te będą na bieżąco, systematycznie aktualizowane.

Ewentualne pytania należy kierować pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie 12 616 51 86 lub 12 616 51 92.

Z poważaniem,

Katarzyna Król
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Cztery biblioteki mi
Małopolskie Dni Ksi
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ