Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówGrodzki Urząd Pracy wdraża narzędzia antykryzysowe

Grodzki Urząd Pracy wdraża narzędzia antykryzysowe

Już ponad 3,6 tys. krakowskich mikroprzedsiębiorców złożyło do Grodzkiego Urzędu Pracy wniosek o pożyczkę w wysokości 5 tys. zł. Pozwoli to firmom pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności, na przykład koszty stałe. Do GUP sukcesywnie napływają też wnioski o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne – w tym przypadku termin składania upływa 28 kwietnia.

Od początku kwietnia Grodzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje zadania zapisane w tzw. tarczy antykryzysowej, mające wesprzeć przedsiębiorców, a także zapewnić ochronę pracownikom i pracodawcom w obliczu kryzysu gospodarczego.

Jednym z ważniejszych instrumentów pomocowych są pożyczki udzielane pracodawcom – mikroprzedsiębiorcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w wysokości 5 tys. zł. To wsparcie ma charakter bezzwrotny, jeżeli mikroprzedsiębiorca przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W innym przypadku pożyczka podlega zwrotowi przez okres 12 miesięcy.

O mikropożyczkę może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Do 20 kwietnia o udzielenie mikropożyczki zwróciło się w Krakowie już ponad 3,6 przedsiębiorców (dane na 20 kwietnia). Sprawdź, jak to działa tutaj.

Innym instrumentem pomocowym, realizowanym przez Grodzki Urząd Pracy, są dofinansowania:

  • części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców samozatrudnionych
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników – dla organizacji pozarządowych.

Warunkiem uzyskania takiego dofinansowania jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, a w przypadku organizacji pozarządowych – wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej. Im większy spadek, tym większą pomoc można uzyskać.

Sprawdź, jak to działa tutaj.

Źródło: Magiczny Kraków
Fot. pixabay.com

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ