Strona głównaAktualnościInstytucje (Strona 52)

Trwa 7. edycja akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” – jeszcze tylko do 31 października można zgłaszać miejsca i instytucje: kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, użyteczności publicznej i

Od 2 do 12 listopada na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja ochronnego szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie

Wystartowała kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy jakości powietrza, której celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców podkrakowskich gmin.

19 października 2017 r. odbyła się uroczystość 135-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie Swoszowicach.

Radni z Dzielnicy X Swoszowice podjęli uchwałę, w której pozytywnie opiniują objęcie ochroną prawną poprzez uznanie za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie dzielnicy

W poniedziałek, 16 października ruszył nabór do nowego programu edukacyjnego MPO „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady”. Program  jest adresowany do szkół podstawowych zlokalizowanych w