Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówBudżet obywatelski: odliczamy dni do początku głosowania!

Budżet obywatelski: odliczamy dni do początku głosowania!

Budżet obywatelski: odliczamy dni do początku głosowania! / fot. Bogusław Świerzowski

17 czerwca rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Głosować będzie można do 30 czerwca. Ostatecznie, po rozpatrzeniu protestów, do udziału w głosowaniu zakwalifikowano 111 projektów ogólnomiejskich oraz 208 projektów dzielnicowych, czyli w sumie 319 propozycji.

– Wprowadziliśmy dwie ważne zmiany w zasadach głosowania. Po pierwsze, przywracamy możliwość głosowania papierowego. Po drugie, po zeszłorocznych doświadczeniach, zdecydowaliśmy się na weryfikację tożsamości osób głosujących – powiedział na konferencji prasowej Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta.

O zmianach w głosowaniu szerzej opowiadał Mateusz Płoskonka, dyrektor Biura MOWIS. – Przywracamy głosowanie papierowe przez wypełnienie karty, która będzie wrzucana do urny. To głosowanie będzie odbywać się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby głosującej. Jeżeli chodzi o głosowanie elektroniczne, to mamy nową aplikację, która jest zabezpieczona kodem SMS, a więc, żeby oddać głos, mieszkaniec podczas zakładania profilu do głosowania będzie musiał go potwierdzić unikatowym hasłem SMS, które otrzyma na wskazany przez siebie numer telefonu komórkowego – wyjaśnił Płoskonka.

Wiceprezydent Andrzej Kulig, odnosząc się do często poruszanej sprawy frekwencji, podkreślił, że w przypadku budżetu obywatelskiego głosowanie ma charakter wyboru pozytywnego, a więc uczestniczą w nim tylko ci, którzy są danym projektem zainteresowani. – Najważniejsze dwa cele budżetu obywatelskiego, to działanie edukacyjne, czyli zainteresowanie mieszkańców ich bliższą lub dalszą okolicą, oraz inspirowanie polityki miejskiej. Najlepszym tego przykładem są działania, które miasto podejmuje w zakresie zieleni i rekreacji – zaznaczył Andrzej Kulig.

IV edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

31 maja zakończył się etap weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Na 587 projektów pozytywnie oceniono 306, w tym 102 projekty o charakterze ogólnomiejskim oraz 204 projekty o charakterze dzielnicowym.

Najczęstsze powody odrzucenia projektów o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym:

BO 2017

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji wnioskodawcy przysługiwała możliwość złożenia protestu. Protest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem można było złożyć w terminie trzech dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości wyników weryfikacji, tj. do 7 czerwca. Protesty rozpatrywano 7, 8 i 9 czerwca na posiedzeniach z udziałem przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego. Decyzje o odrzuceniu lub przyjęciu protestów podejmowano bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.

Złożono 73 protesty, przywrócono 14 (19,18%) projektów, w tym:

 • projekty ogólnomiejskie: złożono 36 protestów, przywrócono 10 (27,77%),
 • projekty dzielnicowe: złożono 37 protestów (w tym jeden dot. oceny formalnej), przywrócono 4 (10,81%, nie licząc protestu dot. oceny formalnej: 11,11%).

Jeden projekt ogólnomiejski został wycofany przez wnioskodawcę.

Jak zagłosować?

Głosowanie odbędzie się od 17 do 30 czerwca. Głosować będzie można w zaciszu domowym za pośrednictwem platformy głosowania, dostępnej w okresie głosowania pod adresem internetowym budzet.krakow.pl.

W tym roku powracają papierowe karty głosowania. Będzie je można wydrukować samodzielnie lub pobrać w punktach głosowania, których wykaz dostępny jest tutaj, a następnie wrzucić do przygotowanych urn. W niektórych punktach będzie również możliwość oddania głosu on-line.

Należy pamiętać, że aby oddać głos na papierze, trzeba okazać osobie obsługującej punkt głosowania jakikolwiek dokument potwierdzający tożsamość. Nie ma możliwości, aby jedna osoba wrzuciła do urny cały plik kart do głosowania – należy to zrobić osobiście.

Każdy głosujący musi oddać głos na sześć różnych projektów, w tym trzy głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i trzy głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

Uwaga! Zapis ten nie dotyczy mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce, z uwagi na nieprzystąpienie tej dzielnicy do budżetu obywatelskiego. Aby głos oddany przez mieszkańca Bieńczyc był ważny, musi on wskazać tylko trzy projekty o charakterze ogólnomiejskim.

Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej – 1 punkt. W celu oddania ważnego głosu należy ręcznie w poniższych tabelach uzupełnić wszystkie rubryki.

Głos będzie nieważny, jeżeli:

 1. na karcie głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej wpisane dane będą niewłaściwe lub wymagane dane nie zostaną podane;
 2. dane na karcie głosowania nie będą wypełnione czytelnie, pismem odręcznym lub nie będą posiadać czytelnego podpisu;
 3. dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
 4. w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu na karcie do głosowania lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne;
 5. w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

Warto pamiętać, że głosowanie można połączyć również z dobrą zabawą podczas pikników i innych imprez miejskich. Zobacz informację o mobilnych punktach głosowania.

Urząd Miasta Krakowa i Rady Dzielnic zapewnią prawie 90 punktów do głosowania, w tym: punkty obywatelskie w galeriach handlowych, namiot obywatelski na Małym Rynku, MOWIS, MCD, jednostki pomocy społecznej i kultury. Informacja o punktach do głosowania znajduje się tutaj.

Dodatkowo organizowane będą mobilne punkty głosowania podczas wybranych imprez miejskich i dzielnicowych:

 • 17 czerwca – Jarmark Świętojański – 11.00–14.00
 • 17 czerwca – Święto Dzielnicy II Grzegórzki – 14.00–16.00
 • 17 czerwca – Dzień Branic – 17.00–19.00
 • 18 czerwca – Jarmark Świętojański – 11.00–19.00
 • 24 czerwca – Piknik Lotniczy – 9.00–19.00
 • 24 czerwca – Dzień Zesławic – 16.00–20.00
 • 25 czerwca – Piknik Lotniczy – 9.00–19.00
 • 25 czerwca – Bitwa o Mistrzejowice – 12.30–17.00

Mobilne punkty głosowania będą również dostępne na piknikach obywatelskich:

 • 17 czerwca – piknik BO w parku Bednarskiego – 12.00–16.00
 • 18 czerwca – piknik BO w parku Ratuszowym – 12.00–16.00
 • 25 czerwca – piknik BO na Błoniach – 12.00–16.00

Pikniki obywatelskie będą również okazją do zaprezentowania przez wnioskodawców swoich projektów poddanych pod głosowanie. Po godz. 16.00 planowane są potańcówki.

Kampania informacyjno-promocyjna

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta Krakowa, ale przede wszystkim bezpośrednio wpływają na miasto, wskazując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Miasto stara się dotrzeć z informacjami o tej inicjatywie do jak najliczniejszego grona mieszkańców.

Oprócz informacji publikowanych na specjalnej, aktualizowanej stronie internetowej budzet.krakow.pl informacje o głosowaniu pojawią także się na billboardach (od 16 czerwca w 70 lokalizacjach), znajdują się już na citylightach (od 1 czerwca, łącznie to 105 lokalizacji). Trafią również na plakaty formatu B1 (800 sztuk), które zostaną rozlepione na słupach ogłoszeniowych od 15 czerwca. Pojawią się też w innych kanałach komunikacji prowadzonych przez jednostki miejskie, np. ZIS, ZZM i ZIKiT.

Kampania informacyjno-promocyjna towarzysząca IV edycji budżetu obywatelskiego wykorzystuje wszystkie możliwe formy obiegu informacji i skierowana jest do różnych grup wiekowych, uwzględnia też różne nawyki komunikacyjne. Komunikaty na temat głosowania oraz organizowanych pikników obywatelskich będą od 17 czerwca publikowane w aplikacjach miejskich (kraków.pl, O!strzegator, Kraków w Zieleni). W prasie lokalnej zostaną zamieszczone artykuły sponsorowane. Do współpracy został zaangażowany również dwutygodnik miejski „Kraków”, gdzie pierwsze emisje artykułów oraz reklam pojawiły się już maju. W okresie głosowania również w krakowskich parafiach zostanie odczytany list do mieszkańców.

Działania realizowane w internecie obejmują reklamę w internecie, spoty w telewizji internetowej krakow.pl, bannery na stronach Rad Dzielnic i miejskich jednostek organizacyjnych, działania informacyjno-promocyjne na stronach „Magiczny Kraków” i BIP, na profilu FB Budżetu Obywatelskiego oraz profilach jednostek wspomagających, a także reklamę na Google AdWords i Facebooku. Dodatkowo komunikat na temat głosowania zostanie wyświetlony na głównym ekranie LED TAURON Areny Kraków (planowany termin ekspozycji to 19 czerwca), a spoty BO będą wyświetlane podczas wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Promocja budżetu obywatelskiego w Krakowie będzie również realizowana za pomocą komunikacji miejskiej. Krakowianie z pewnością zauważyli już tramwaj promujący inicjatywę, który od marca jeździ w różnych dzielnicach miasta. Dodatkowo od 1 czerwca pojawiło się również 5 autobusów z reklamą typu full back. W telewizji autobusowej (BUS TV) od 2 czerwca wyświetlany jest spot, pojawią się również plansze promujące budżet obywatelski – pokazujące już zrealizowane projekty oraz przypominające o głosowaniu. Plansze informujące o BO i piknikach obywatelskich są również eksponowane w automatach Krakowskiej Karty Miejskiej.

Ponadto, podobnie jak w pierwszej turze, kolportowane będą plakaty w dwóch formatach i ulotki (100 tys. sztuk). W drugiej turze kolportaż obejmie również budynki oraz lokale zarządzane przez Zarząd Budynków Komunalnych, dotrze do wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni znajdujących się na terenie Krakowa. Wykorzystanych zostanie około 14 150 sztuk plakatów ogólnowizerunkowych, jak również informujących, gdzie można zagłosować oraz gdzie i kiedy odbywają się pikniki obywatelskie. Materiały promocyjne dotrą zarówno do punktów, w których odbywać się będzie głosowanie, jak i w miejsca, gdzie głosowanie będzie promowane. Na potrzeby promocji projektów zakwalifikowanych do głosowania przygotowano 3000 sztuk plakatów typu notes dla wnioskodawców. Punkty do głosowania zostaną oznaczone specjalnie przygotowanymi plakatami „Tutaj oddaj głos!”.

Punkty obywatelskie i mobilny punkt konsultacyjny

Miasto przygotowało też stałe punkty obywatelskie w galeriach Bonarka i M1 oraz w namiocie sferycznym na Małym Rynku. W weekendy (17–18 oraz 24–25 czerwca) na imprezach plenerowych odbywających się w Krakowie, takich jak Piknik Lotniczy czy Jarmark Świętojański, będzie obecny mobilny punkt konsultacyjny, w którym również będzie można otrzymać informacje na temat budżetu obywatelskiego oraz zagłosować na wybrane projekty. Budżetowi obywatelskiemu będą poświęcone trzy pikniki obywatelskie (zorganizowane w parku Bednarskiego, parku Ratuszowym oraz na Błoniach). Pikniki to zarówno doskonała okazja do zapoznania się z projektami zgłoszonymi w tegorocznym budżecie obywatelskim, jak i możliwość oddania głosu i uczestniczenia w licznych atrakcjach.

Poza wymienionymi już inicjatywami miasto na bieżąco udostępnia materiały promocyjne na lokalne eventy, organizowane na przykład przez dzielnice.

Imprezom plenerowym towarzyszy mobilna wystawa przedstawiająca zrealizowane projekty poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Wystawę przez cały czerwiec będzie można oglądać w różnych miejscach Krakowa, także podczas większych imprez plenerowych:

 • 12–17 czerwca – Rynek Podgórski (piknik obywatelski w parku Bednarskim)
 • 18–23 czerwca – aleja Róż (piknik obywatelski w parku Ratuszowym)
 • 24–25 czerwca – Muzeum Lotnictwa (Piknik Lotniczy)
 • 26 czerwca–1 lipca – Mały Rynek
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Biblioteka dla wszys
Głosujemy na Otwart
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.