W marcu ruszy nabór do przedszkoli

Wkrótce ruszy rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Rodzice będą mogli składać wnioski od 1 do 29 marca. Tak jak w zeszłym roku zapisy odbędą się za pomocą elektronicznego serwisu rekrutacyjnego Formico. Wyniki pierwszego etapu naboru poznamy 26 kwietnia.

W marcowej rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy. Nie uczestniczą w niej maluchy kontynuujące wychowanie przedszkolne w tym samym miejscu – ich rodzice składają jedynie deklarację potwierdzającą wolę, by dziecko nadal chodziło na zajęcia w dotychczasowej placówce. Deklarację trzeba złożyć w ciągu siedmiu dni poprzedzających rozpoczęcie rekrutacji, czyli od 22 do 28 lutego.

Serwis rekrutacyjny dla rodziców przedszkolaków Formico zostanie uruchomiony 1 marca o godz. 8.00. Wniosek można wypełnić elektronicznie, ale potem trzeba go wydrukować i podpisać. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu albo nie chce korzystać z formy elektronicznej może albo pobrać papierowy formularz w placówce biorącej udział w rekrutacji albo ściągnąć go ze strony Formico – i wypełnić odręcznie. Wypełniony elektronicznie lub ręcznie oraz podpisany formularz należy zanieść do placówki tzw. pierwszego wyboru (wskazanej przez rodziców jako pierwsza). Wnioski składa się w przedszkolach i szkołach podstawowych w godzinach ustalonych przez dyrektorów.

Niezłożenie wniosku do 29 marca będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

  • 1–29 marca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 1 kwietnia przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia).
  • 26 kwietnia, godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru; listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach / szkołach uczestniczących w rekrutacji, a rodzice, którzy podali we wniosku adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową.
  • 29 kwietnia – 10 maja – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
  • 13 maja, godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

Więcej szczegółów na temat tegorocznej rekrutacji, w tym kryteria naboru, można znaleźć w serwisie Formico.

Według ostatnich danych Systemu Informacji Oświatowej populacja dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat) liczy w Krakowie około 31 800. Natomiast liczba miejsc wychowania przedszkolnego ogółem (samorządowych i niesamorządowych) przekracza 32 tys.

Miasto prowadzi obecnie 124 przedszkola ogólnodostępne i osiem przedszkoli specjalnych. W tegorocznej rekrutacji wezmą udział cztery nowe oddziały przedszkolne, w których zajęcia ruszą od września. Trzy z nich zlokalizowane są w Szkole Podstawowej nr 106 przy ul. Litewskiej 34 (parter budynku został przebudowany na potrzeby przedszkolaków, posiada osobne wejście). Czwarty nowy oddział przedszkolny będzie działał w Samorządowym Przedszkolu nr 49 przy al. Dygasińskiego 15a.

Samorządową sieć przedszkolną w istotny sposób uzupełniają niesamorządowe publiczne przedszkola i punkty przedszkolne – tzw. za złotówkę. W tych placówkach obowiązują takie same zasady odpłatności co w przedszkolach samorządowych, tj. opłata za każdą godzinę ponad bezpłatne pięć godzin nie przekracza 1 zł. Liczba tych tanich przedszkoli wzrosła w ostatnich latach, m.in. dzięki skutecznej polityce dotacyjnej miasta. Aktualnie gmina udziela dotacji 84 niesamorządowym przedszkolom publicznym.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. pixabay.com

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ